Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia prawne

Umowy bezosobowe w działalności gospodarczej - regulacje prawne dot. umów zlecenia, o dzieło i innych

Kategoria: Szkolenia prawne

Szkolenie skierowane jest do pracodawców, osób prowadzących własną działalność gospodarczą i zatrudniających pracowników na umowy osobowe i bezosobowe; kadr zarządzających, HR; osób, które chcą zdobyć niezbędną wiedzę do rozpoczęcia pracy w działach kadr; pracowników biur rachunkowych, ośrodków szkoleniowych zatrudniających na podstawie umów zlecenia czy umów o dzieło; osób pragnących poznać tematykę od strony praktycznej  lub zaktualizować swoją wiedzę.

Celem niniejszego szkolenia jest kompleksowe i praktyczne omówienie obowiązujących przepisów w zakresie umów cywilnoprawnych oraz najważniejszych zagadnień z zakresu prawidłowego zawierania umów cywilnoprawnych, w tym umów zlecenia, o dzieło czy o dzieło autorskie w świetle przepisów dot. ich opodatkowania czy oskładkowania ZUS oraz przyswojenie niezbędnej każdemu przedsiębiorcy wiedzy dotyczącej przepisów prawa w tym temacie. Uczestniczy poznają zasady interpretacji przepisów prawa oraz praktyczne sposoby stosowania prawa w kontekście mogącej się pojawić kontroli. Szkolenie przygotowywane jest w oparciu o aktualny stan prawny.


Ramowy program szkolenia:

1. Zasady prawidłowego zawierania umów cywilnoprawnych takich jak m.in.: umowa o dzieło, umowa zlecenie.

2. Umowa o pracę a umowy nienoszące znamion umowy o pracę.

3. Dodatkowe oświadczenia jakie należy uzyskać od zleceniobiorcy.

4. Rozliczanie umów cywilnoprawnych.

5. Prawidłowe opodatkowanie umów bezosobowych.

6. Podatki od małych zleceń.

7. Zasady poboru podatku dochodowego od umów cywilnoprawnych.

8. Przykładowe rozliczenia składkowo-podatkowe umów cywilnoprawnych.

9. Oskłatkowanie umów bezosobowych i ustalenie podstawy wymiaru składek.

10. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

11. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.

12. Podstawa wymiaru składek pracownika wykonującego umowy cywilnoprawne u własnego pracodawcy.

13. Rozstrzyganie obowiązku ubezpieczeń zleceniobiorców.

14. Ogólne zasady dotyczące podlegania i zgłaszania do ubezpieczeń.

15. Umowy cywilnoprawne jako jedyny tytuł do ubezpieczeń.

16. Umowa cywilnoprawna studenta, emeryta lub rencisty.

17. Ubezpieczenie pracownika wykonującego dodatkowo umowę o pracę.

18. Umowy cywilnoprawne przedsiębiorcy prowadzącego pozarolniczą działalność.

19. Świadczenia dla zleceniobiorcy.

20. Prawo do świadczeń chorobowych.

21. Podstawa wymiaru świadczeń.

22. Rozliczenie składkowo-podatkowe wypłaconych świadczeń.

23. Praktyczne porównanie i przykłady wykonywania prac w warunkach umowy o pracę i umowy cywilnoprawnej – na co  zwrócić uwagę przy zatrudnianiu jednocześnie do tych samych prac pracowników i zleceniobiorców lub wykonawców?

24. „Domniemanie stosunku pracy” w rozumieniu postanowień Kodeksu pracy, uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy  w zakresie ustalania stosunku pracy. Praktyczne porady – jak zabezpieczyć się przed podjęciem przez inspektora  pracy interwencji w kierunku sądowego ustalenia stosunku pracy.

25. Odpowiedzialność karna za zatrudnianie przez przedsiębiorcę pracownika w formach cywilnoprawnych.Informacja o prelegencie.

Ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu bezosobowych umów w działalności gospodarczej.


Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład z prezentacją, pytania i odpowiedzi, dyskusja, rozwiązywanie kazusów, konsultacje indywidualne.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT