Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia prawne

Urlopy pracownicze

Kategoria: Szkolenia prawne

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do pracowników działów kadr i płac, biur rachunkowych, przedsiębiorców prowadzących własną działalność gospodarczą. Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych zagadnień związanych z urlopami pracowniczymi, zapoznanie z przepisami regulującymi zasady przyznawania urlopów pracowniczych oraz obliczanie wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego.Program szkolenia:


1. Urlopy wypoczynkowe:
- Nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego.
- Ustalanie wymiaru urlopu wypoczynkowego.
- Problematyka urlopu na żądanie.
- Urlop uzupełniający jako efekt zmiany wymiaru urlopu wypoczynkowego w trakcie roku.
- Wymiar urlopu wypoczynkowego w zależności od systemu i wymiaru czasu pracy.
- Urlop wypoczynkowy osób zatrudnionych u więcej niż jednego pracodawcy.
- Urlop pracowników młodocianych.
- Przesłanki obniżenia wymiaru urlopu wypoczynkowego.
- Plan urlopów.
- Odwołanie z urlopu wypoczynkowego.
- Urlop proporcjonaly.
- Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.
- Sposoby ustalania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.
2. Urlopy macierzyńskie i ojcowskie:
- Wniosek o udzielenie urlopu.
- Wymiar podstawowego urlopu macierzyńskiego i ojcowskiego.
- Korzystanie z urlopu macierzyńskiego przez ojca dziecka.
- Dodatkowy urlop macierzyński.
- Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego.
3. Urlopy wychowawcze:
- Prawo do urlopu wychowawczego.
- Wniosek o urlop wychowawczy.
- Urlop wychowawczy w częściach.
- Praca w czasie urlopu wychowawczego.
4. Urlopy bezpłatne:
- Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego.
- Wymiar urlopu bezpłatnego.
- Szczególny urlop bezpłatny.
5. Urlopy szkoleniowe:
- Przesłanki przyznania urlopu szkoleniowego.
- Wymiar urlopu szkoleniowego.

Informacja o prelegencie.


Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu urlpów pracowniczych.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin zegarowych.

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja oraz dyskusja.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT