Szkolenie zamknięte Kategoria:

VAT polsko - unijny

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę pozwalającą zrozumieć konstrukcję najistotniejszych cech tego podatku, a zwłaszcza bardzo silnych powiązań prawodawstwa krajowego z unijnym, problemów z interpretacją zasad opodatkowania na terenie kraju i przy transakcjach międzynarodowych.

 

Program szkolenia.

1. SYSTEM PRAWNY PODATKU VAT.

Prawodawstwo podatku VAT w Polsce, powiązanie z prawodawstwem i instytucjami UE. Dyrektywy unijne. Bezpośrednie stosowanie prawa unijnego.

2. KONSTRUKCJA PODATKU VAT.

Czynności podlegające VAT, podatek należny i naliczony, miejsce i moment rozliczenia, stawki, limity. Nabycie i dostawa wewnątrzwspólnotowa, eksport i import.

3. ZASADA NEUTRALNOŚCI VAT.

Dyrektywy unijne i wyroki ETS w aspekcie neutralności VAT. Kiedy VAT jest kosztem? Problem odliczalności podatku naliczonego, proporcje i korekty odliczeń.

4. FORMALNE WYMOGI VAT.

Ewidencja podatników, ewidencje czynności VAT, kasy fiskalne, faktury, deklaracje, potwierdzenia wywozu. Problem kontroli kontrahentów.

5. ODSTĘPSTWA OD OGÓLNYCH REGUŁ.

Zwolnienia z VAT , różne terminy rozliczeń, podatek od nabywcy. Praktyka odstępstw w różnych krajach UE.

6. SZCZEGÓLNE ZASADY BRANŻOWE.

Transport międzynarodowy, turystyka, usługi transgraniczne, internetowe.

7. KONTROLE I POSTĘPOWANIA.

Zobowiązania podatkowe, odpowiedzialność za zobowiązania.

Czynności sprawdzające, postępowanie kontrolne, podatkowe, kontrola skarbowa, decyzje. Wykroczenia, przestępstwa, czynny żal, dobrowolne poddanie się karze. Korygowanie błędów.

8. KONSEKWENCJE ZMIAN.

Konsekwencje najnowszych i przewidywanych zmian w podatku VAT.

9. ORZECZNICTWO VAT KRAJOWE I UNIJNE.

Najnowsze orzecznictwo i tendencje interpretacyjne organów krajowych i unijnych.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu podatku VAT.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe – 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja, dyskusja.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT