Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia rozwoju osobistego

Warsztat Kreatywny

Kategoria: Szkolenia rozwoju osobistego

Czy życie jest ciągiem przypadków? Czy jakieś niewidzialne siły kierują naszym zachowaniem? A może jesteśmy współtwórcami naszej rzeczywistości? Jak może nam pomóc znajomość zjawisk opisywanych przez fizykę kwantową i cybernetykę? Podczas warsztatu, uczestnicy będą testować hipotezy dotyczące natury uniwersalnych procesów fizycznych i psychicznych i wezmą udział w serii specjalnych eksperymentów. Doświadczą unikalnych emocji. Nauczą się dostrzegać i kreować własną wyjątkowość i potencjał zespołu. Celem szkolenia jest rozwinięcie zdolności do wielowymiarowego widzenia rzeczywistości.

 

Ramowy program szkolenia.

I. Wprowadzenie.

II. Połączenie, czyli co  o nas mówi fizyka kwantowa?

• Przykłady "codziennych-niecodziennych" sytuacji.

• Myślenie w 2D i 3D  oraz zjawiska fizyki kwantowej (w tym dualizm korpuskularno-falowy, nieoznaczoność, superpozycja i splątanie).

• Badania nad relacją „świadomość-materia” (w tym badania PEAR Lab, Global Consciousness Project, Masaru Emoto, Ruperta Sheldrake’a i własne).

III. Grupowe eksperymenty z wykorzystaniem generatorów zdarzeń losowych.

IV. Samopodobieństwo i myślenie cybernetyczne.

• Filozofia książki „Sekret” oraz filmów „Matrix” i „Avatar”.

• Podstawowe założenia cybernetyki i fraktale.

• Informacja i energia, reaktywność i sprzężenie.

V. Określanie relacji z otoczeniem i wykorzystywanie potencjału – ćwiczenia grupowe.

VI. Zakończenie.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu fizyki kwantowej i cybernetyki.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Dyskusja, eksperymenty, ćwiczenia indywidualne i grupowe.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT