Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia prawne

Warsztaty Prawnicze dla Przedsiębiorców

Kategoria: Szkolenia prawne

Szkolenie jest skierowane do przedsiębiorców niezależnie od wielkości prowadzonego przedsiębiorstwa oraz sektora gospodarki, w jakim działają.

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy przedsiębiorców dotyczącej zagadnień prawnych.

Ramowy program szkolenia.

Każde szkolenie stanowi monograficzne omówienie zagadnień dotyczących jednego, istotnego dla praktyki gospodarczej, zagadnienia.

 

1. Strategia efektywnej windykacji.

 

2. Budowa zdrowych fundamentów biznesu.

 

3. Spółki cywilne i handlowe.

 

4. Właściwy dobór sposobu zawarcia umowy jako warunek sukcesu.

 

5. Udział przedsiębiorcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

6. Jak zawrzeć umowę, żeby nie stracić pieniędzy?

 

7. Sposoby skutecznego zabezpieczenia wykonania umowy przez kontrahenta.

 

8. Weksel jako absolutny hit w rozwiązywaniu problemów biznesowych.

 

9. Odpowiedzialność przedsiębiorcy za jakość produktu i usługi oferowanych przedsiębiorcy oraz konsumentowi (szkolenie dwudniowe).

 

10. Jak szybko i tanio wygrać sprawę w sądzie?

 

11. Egzekucja komornicza jako legalna forma penetracji majątku dłużnika.

 

12. Bankructwo przedsiębiorcy – agonia czy sanacja?

 

Informacja o prelegencie.
 

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu biznesu.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Szkolenie prowadzone w formie warsztatów doskonalących praktyczne umiejętności w zakresie bezpiecznego prowadzenia działalności gospodarczej.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT