Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia rozwoju osobistego

Warsztaty zajęć improwizacyjnych

Kategoria: Szkolenia rozwoju osobistego

Warsztaty improwizacyjne to zajęcia, na których poznacie podstawy improwizacji, jednocześnie doskonaląc kompetencje miękkie. Zajęcia te również wpływają na integrację grupy.

Improwizacja kabaretowo-teatralna to sztuka tworzenia na bieżąco scenek lub całych spektakli. Aktorzy grają bez ustalonego scenariusza i wcześniej ustawionych sytuacji scenicznych. Muszą wykazywać się więc ogromną kreatywnością, elastycznością i umiejętnością podejmowania szybkich decyzji.

 

Korzyści płynące z improwizacji.

Warsztat z improwizacji może być propozycją, która uświetni wyjazd szkoleniowy lub integracyjny, a równocześnie wzmocni zespół o cenne umiejętności.

Uczenie się i ćwiczenie improwizacji jest dobrą zabawą, która jednocześnie:

 • rozwija komunikatywność;
 • kształci umiejętność pracy w grupie - ułatwia współdziałanie, przełamuje bariery, scala grupę;
 • rozwija kreatywność;
 • ułatwia elastyczność i adaptację do zmian;
 • pomaga w szybkim nawiązywaniu relacji;
 • rozwija uważność i skupienie;
 • kształci umiejętność wystąpień publicznych i autoprezentacji;
 • trenuje umiejętność działania pod presją;
 • rozwija wyobraźnię;
 • wymusza poszukiwanie nowych rozwiązań problemów, co jest jedną z niezbędnych umiejętności w myśleniu twórczym;
 • uczy radzenia sobie z krytyką (zarówno zewnętrzną, jak i wewnętrzną);
 • rozwija empatię poprzez wchodzenie w role postaci, które różnią się od nas i naszego światopoglądu.


Ramowy program szkolenia.

1. Rozgrzewka i poznanie się uczestników.

2. Nauka podstawowych gier improwizacyjnych wraz z omówieniem zasad.

3. Ćwiczenie poznanych gier.

4. Wspólny pokaz gier improwizacyjnych.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu integracji w zespole.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 6 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Mini wykłady, warsztaty, gry improwizacyjne.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT