Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia otwarte

Warunki Kontraktowe FIDIC

Kategoria: Szkolenia otwarte

Szkolenie dedykowane przede wszystkim firmom i instytucjom, które są wykonawcami bądź zleceniodawcami projektów inwestycyjnych, kontraktów w ramach zamówień publicznych (inżynier kontraktu, przedsiębiorcy oraz ich pracownicy).  Szkolenie ma na celu m.in. przybliżenie uczestnikom uwarunkowań związanych ze stosowaniem procedur FIDIC, zasad współdziałania Zamawiającego, Wykonawcy i Inżyniera w ramach kontraktu oraz norm tworzenia dokumentacji ofertowej.

 

Ramowy program szkolenia dwudniowego.


1. Historia, zakres i cel działania.
FIDIC.
SIDiR.
Przeznaczenie i zakres stosowania wzorów Warunków Kontraktowych FIDIC.
Warunki kontraktowe na budowę.
Warunki kontraktowe na projekt i budowę.
Warunki kontraktowe na EPC i pod klucz.
Warunki kontraktowe na projekt i budowę i użytkowanie.

2. Omówienie i porównanie klauzul książek czerwonej i żółtej (część I).
Postanowienia ogólne.
Zamawiający.
Inżynier.
Wykonawca.
Podwykonawcy.

3. Omówienie i porównanie klauzul książek czerwonej i żółtej (część II).
Kadra i Robotnicy.
Urządzenia, materiały i wykonawstwo.
Rozpoczęcie, opóźnienie i zawieszenie.
Próby końcowe.
Przejęcie przez Zamawiającego.
Odpowiedzialność za wady.

4. Omówienie i porównanie klauzul książek czerwonej i żółtej (część III).
Obmiary i wycena/Próby eksploatacyjne.
Zmiany i korektu.
Cena kontraktowa i zapłata.

5. Omówienie i porównanie klauzul książek czerwonej i żółtej (część IV).
Rozwiązanie kontraktu przez Zamawiającego.
Zawieszenie i wypowiedzenie kontraktu przez Wykonawcę.
Ryzyko i odpowiedzialność.
Ubezpieczenie.
Siła wyższa.
Roszczenie, spory i arbitraż.

6.Warunki kontraktowe FIDIC w świetle polskich regulacji prawnych.

7. Zajęcia warsztatowe.

Informacja o prelegencie.


Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu kontraktów inwestycyjnych.Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, warsztaty, studia przypadków, ćwiczenia oraz dyskusja.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT