Szkolenie zamknięte Kategoria:

Windykacja należności w świetle nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego

Szkolenie jest skierowane do pracowników działów windykacji oraz działów prawnych i ma na celu poznanie praktycznej strony zmian wprowadzonych poprzez nowelizację Kodeksu Postępowania Cywilnego oraz skutecznego procesu windykacji należności.

Ramowy program szkolenia.

1. Ogólna charakterystyka pozycji wierzyciela w prawie polskim.

2. Wierzytelność i roszczenia w strukturze zobowiązaniowego stosunku prawnego - analiza podstawowych pojęć.

3. Rodzaje zabezpieczeń osobistych - istota oraz zakres stosowania w praktyce.

4. Rodzaje zabezpieczeń rzeczowych - istota oraz zakres stosowania w praktyce.

5. Obrót wierzytelnościami - dopuszczalność stosowania oraz skutki prawne.

6. Problematyka dokonywania doręczeń. Instytucja kuratora dla dłużnika „nieznanego” z miejsca pobytu.

7. Postępowanie pozasądowe i sądowe umożliwiające uzyskanie tytułów wykonawczych.

8. Warunki wnoszenia pozwu w postępowaniu nakazowym, upominawczym, zwykłym.

9. Rygory formalne przy wnoszeniu pozwów. Wnioski w pozwach umożliwiające zabezpieczenie realizacji wierzytelności.

10. Różnice między nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym a nakazem zapłaty w postępowaniu nakazowym.

11. Dochodzenie należności od małżonka dłużnika.

12. Dochodzenie należności od spadkobierców.

13.Posiłkowe wykorzystanie sądowego postępowania zabezpieczającego do wymuszenia realizacji wierzytelności.

14.Prognozy powodzenia postępowania egzekucyjnego przed Komornikiem.

15. Wniosek egzekucyjny i jego prawidłowa konstrukcja.

16. Monitorowanie skuteczności działań Komornika.

17. Koszty egzekucyjne.

18. Plany podziału sum uzyskanych w egzekucji.

19. Zbycie wierzytelności w toku egzekucji – odpowiedzialność względem nabywcy i sytuacja prawna zbywcy w postępowaniu egzekucyjnym.

20. Nabycie wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym - celowość nabycia i możliwości zaliczania wierzytelności. Czynności niezbędne dla skutecznego wstąpienia do egzekucji – sądowa klauzula wykonalności dla nabywcy. Nabywanie wierzytelności od banków i niemożliwość pełnego wstąpienia w ich prawa.

21. Przejmowanie na własność majątku dłużnika – warunki przejęcia nieruchomości i wycena kwotowa obciążeń nieruchomości przed przejęciem.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu windykacji należności.

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Prezentacja multimedialna, ćwiczenia, dyskusje i zespołowe rozwiązywanie problemów, symulowanie scenek.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT