Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Właściwe konstruowanie i dobór prób badawczych w ramach ewaluacji oraz stosowanie metod analizy i oceny danych

Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Szkolenie skierowane jest do członków Grupy Sterującej Ewaluacją  i ma na celu zapoznanie się z zasadami, metodami i narzędziami badań ewaluacyjnych.

Ramowy program szkolenia.

1. Przegląd wskaźników makro i mikro.

2. Metody wyłaniania prób i prowadzenia badań statystycznych.

3. Wprowadzenie do ewaluacji ex ante i ex post.

4. Dobór prób badawczych na podstawie danych o stanie projektów.

5. Przeprowadzenie ewaluacji na podstawie danych ważkich dla grupy szkoleniowej.

6. Strategiczna karta wyników dla problemu badawczego.

7. Zrównoważona karta wyników.

8. Systematyzowanie danych – synteza, analiza i raportowanie.

9. Podsumowanie.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu ewaluacji.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Konwersatorium z prezentacją multimedialną oraz z elementami praktycznych warsztatów w grupach roboczych.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT