Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Work life balance w pracy Nadleśnictwa

Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Metody szkoleniowe.

Szkolenie poprowadzone zostanie w głównej mierze warsztatowo, z zastosowaniem nowoczesnych technik pobudzających myślenie kreatywne i angażujących uczestników do aktywnego udziału w zajęciach.

 

Wszystkie moduły będą realizowane metodami interaktywnymi i aktywizującymi uczestników. W zależności od tematyki realizowanego modułu szkoleniowego, wykorzystywane będą takie metody aktywizujące jak: studium przypadku, burza mózgów, praca w parach, dyskusja moderowana, wykład interaktywny, dyskusje.

 

PROGRAM SZKOLENIA.

 

Dzień 1 – 8h dydaktycznych.

 1. Sekretariat  „Wizytówką oraz sercem Nadleśnictwa”.
 • Miejsce i rola sekretariatu w strukturze organizacyjnej Nadleśnictwa.
 • Na czym polega profesjonalizm funkcjonowania sekretariatu?
 1. Kultura pracy.
 • Employer Branding w codziennej pracy Nadleśnictwa.
 • Jak rozkodować dress code? Rola i znaczenie wyglądu zewnętrznego.
 • Wykorzystywanie zasad savoir-vivre w pracy sekretariatu.
 • Przyjmowanie gości, delegacji, korespondencja grzecznościowa, organizacja poczęstunku.

     3.Przyjęcie i obsługa klienta.

 • Powitanie, przedstawienie, tytułowanie gości Nadleśnictwa.
 • Zasady pierwszeństwa.
 • Kilka słów o proksemice – czyli jak zachować strefy dystansu?
 • Asertywna odmowa, czyli jak chronić czas przełożonego?
 1. Obsługa telefoniczna.
 • Zasady prowadzenia rozmowy telefonicznej.
 • Emocje też słychać, czyli pierwsze wrażenie i przekaz niewerbalny w rozmowie telefonicznej.
 • Przygotowanie do rozmowy telefonicznej.
 • Sporządzanie notatek.
 • Przełączanie rozmowy.
 • Oddzwanianie.
 • Telefon głośnomówiący.
 • Sekretarka automatyczna.
 1. Korespondencja w Nadleśnictwie.
 • Jak dobrze zredagować pismo?
 • Protokoły, sprawozdania, notatki służbowe, inne pisma.
 • Przyjmowanie, otwieranie i sprawdzanie oraz obieg korespondencji.
 • Korespondencja e-mail.
 • Pięć wyrazów, które osłabiają przekaz Twoich maili.

 

Dzień 2 – 8h dydaktycznych.

 

 1. Work life balance.
 • Dystraktory wewnętrzne i zewnętrzne oraz ich wpływ na organizację pracy sekretariatu.
 • 10 przykazań work life balance.
 • Przestań robić to co robisz, zacznij robić to co ważne, czyli jak zawładnąć sobą w czasie.
 • Macierz Eisenhowera jako sposób efektywnego planowania czasu.
 • Tworzenie i zastosowanie matrycy Einsenhowera.
 1. Motywacja w pracy.
 • Wyznaczanie sobie celów i sposobów ich realizacji.
 • 7 oznak przepracowania.
 • Szybkie techniki osłabiania skutków „złego” stresu.
 • Celebrowanie drobnych sukcesów.
 1. Główne grzechy w pracy w sekretariacie.
 • Podstawowe błędy poznawcze popełniane w ocenie innych ludzi i ich wpływ na relacje z nimi.
 • Komunikaty niewerbalne (ton głosu, mimika, postawa).

 

Sylwetka prelegenta:

Ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu pracy Nadleśnictwa.

 

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych.

 

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT