Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Współpraca partnerska na rzecz społeczności lokalnych

Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom aktualnej i profesjonalnej wiedzy w zakresie budowania platformy współpracy oraz wspólnego pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań w tym projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych. Skierowane jest ono do osób zainteresowanych współpracą w partnerstwie w kontekście zadań własnych oraz realizacji zadań zleconych, w tym pracownicy samorządowi, członkowie ngo, wolontariusze, przedsiębiorcy.

 

Program szkolenia.

1. Zasady współpracy Partnerstwa Lokalnego.

 

2. Zasady budowania partnerstwa - wyznaczniki partnerstwa/ zawieranie partnerstw lokalnych – tworzenie sieci partnerów.

 

3. Zarządzanie Partnerstwem Lokalnym.

 

4. Finansowanie i koszty Partnerstwa Lokalnego.

 

5. Rozwój i promocja Partnerstwa Lokalnego.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu partnerstwa lokalnego.

 

Czas trwania: Szkolenie czterodniowe - 24 godziny zegarowe.

Forma szkolenia: Zajęcia prowadzone metodą wykładowo-warsztatową, przy wykorzystaniu narzędzi multimedialnych, z wykorzystaniem ćwiczeń aktywizujących grupę i ilustrujących omawiany materiał.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT