Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Współpraca służb i instytucji na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Szkolenie jest skierowane do przedstawicieli instytucji/organizacji, którzy działają na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ma na celu zwiększenie wiedzy i umiejętności uczestników na temat współpracy służb i instytucji na rzecz przeciwdziałania takim sytuacjom.

 

Ramowy program szkolenia.

 

1. Zespoły interdyscyplinarne:

a) podstawy prawne funkcjonowania zespołu.

b) zasady pracy zespołu.

c) Niebieskie Karty.

d) skład zespołu.

e) dokumentacja i ochrona danych osobowych.

f) grupy robocze.

 

2. Współpraca służb i instytucji na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie – praca w formule zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych.

a) Zadania i kompetencje.

b) Niebieskie Karty.

c) Modele współpracy.

 

3. Praktyczne zasady postępowania w konkretnych przypadkach – analiza kazusów:

a) analiza konkretnych przypadków.

b) realizacja zadań.

c) wyszukiwanie najlepszych rozwiązań.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, warsztaty, case studies.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT