Szkolenie zamknięte Kategoria:

Wycena nieruchomości i weryfikacja operatów szacunkowych

Program szkolenia:

 1. Wycena nieruchomości - unormowania prawne.
 2. Uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego.
 3. Wartość rynkowa nieruchomości.
 4. Rodzaje wycenionych  praw do nieruchomości.
 5. Podejścia, metody i techniki wyceny.
 6. Podejście porównawcze.
 7. Podejście dochodowe.
 8. Podejście kosztowe.
 9. Podejście mieszane.
 10. Metodyka wyceny nieruchomości nietypowych.
 11. Metodyka wyceny nieruchomości dla potrzeb użytkowania wieczystego gruntu i trwałego zarządu.
 12. Metodyka wyceny nieruchomości zabudowanych garażami, wraz z określeniem wartości nakładów na wybudowanie garażu dla celu sprzedaży wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste.
 13. Metodyka wyceny stawek czynszu najmu lokali użytkowych.
 14. Weryfikacja operatu szacunkowego.
 15. Zajęcia warsztatowe.

 

Informacje o prelegencie:

Ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu wyceny nieruchomości.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, warsztaty, prezentacja multimedialna.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT