Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Wycena nieruchomości – metody oraz podstawy tworzenia i analizy operatów szacunkowych

Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Celem szkolenia jest przybliżenie tematyki formalnej poprawności przygotowywanych przez rzeczoznawców majątkowych operatów szacunkowych. Szkolenie przybliży zasady sporządzania operatów szacunkowych oraz wskaże tryb postępowania rzeczoznawcy majątkowego w procedurze szacowania nieruchomości. Wiedza dotycząca formalnych aspektów operatów szacunkowych wraz z licznymi przykładami warsztatowymi pomogą w kształtowaniu wymagań pracowników samorządowych wobec rzeczoznawców majątkowych na etapie przygotowania zapytań ofertowych bądź przetargów oraz umożliwi podstawową weryfikację sporządzonych operatów.

Ramowy program szkolenia (do uzgodnienia).

Program szkolenia zostanie uszczegółowiony po przeprowadzeniu dokładnej analizy potrzeb szkoleniowych uczestników w formie ankiet przed szkoleniem.

1. Zadania rzeczoznawcy wynikające z norm prawnych.

2. Normy prawne a powszechne krajowe zasady wyceny.

3. Forma i treść operatu szacunkowego.

4. Źródła danych merytorycznych do wyceny nieruchomości.

5. Przedmiot i zakres wyceny.

6. Cel wyceny.

7. Ustalenie dat istotnych dla określania wartości nieruchomości.

8. Opis stanu nieruchomości.

9. Przeznaczenie wycenianej nieruchomości.

10. Analiza i charakterystyka rynku nieruchomości dla potrzeb sporządzania operatu szacunkowego.

11. Rodzaj określanej wartości nieruchomości.

12. Podejścia, metody i techniki szacowania.

13. Podstawowe błędy w operatach szacunkowych.

14. Podsumowanie szkolenia.

Informacje o prelegencie.


Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim  doświadczeniem z zakresu wyceny nieruchomości.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.
Forma szkolenia: 
Wykład, warsztaty, dyskusja.
Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: 
Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT