Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Wykorzystanie możliwości ePUAP – elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej

Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Szkolenie jest skierowane do pracowników administracji i ma na celu przedstawienie możliwości wykorzystania  - ePUAP ( elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej) oraz wskazania sytuacji, kiedy organ administracji zobowiązany jest do obsługi spraw w formie elektronicznej.

Ramowy program szkolenia.

1.Wskazanie regulacji prawnych związanych z podpisem elektronicznym.

2. Przedstawienie regulacji prawnych funkcjonowania ePUAP.

3. Sposoby rejestracji umożliwiające korzystanie z  ePUAP – ćwiczenia praktyczne.

4. Składania wniosków o potwierdzenie profilu zaufanego – ćwiczenia praktyczne.

4. Obsługa pism/wniosków za pomocą platformy – ćwiczenia praktyczne.

5. Ugruntowanie wiedzy na temat obsługi i komunikacji elektronicznej w oparciu o zapisy w Kodeksie Postępowania Administracyjnego oraz ordynacji podatkowej.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenia poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu ePUAP.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 5 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu połączonego z prezentacją multimedialną oraz ćwiczeniami praktycznymi na stronie elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej. Prowadzona jest dyskusja moderowana, wymiana doświadczeń, indywidualne doradztwo oraz analiza problemów.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT