Szkolenie zamknięte Kategoria:

Wypełnianie dokumentacji konkursowej Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programów Krajowych

Program szkolenia:

 1. Omówienie treści dokumentu „Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR RPO.
 2. Omówienie treści dokumentu „Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFS RPO.
 3. Zasady wypełniania wniosku o dofinansowanie – praca z generatorem wniosków RPO Wypełnianie „punkt po punkcie” wniosku o dofinansowanie w ramach wybranego konkursu EFRR RPO.
 4. Zasady wypełniania wniosku o dofinansowanie – praca z generatorem wniosków RPO. Wypełnianie „punkt po punkcie” wniosku o dofinansowanie w ramach wybranego konkursu EFS RPO.
 5. Etapy oceny wniosku o dofinansowanie (dla wniosku EFRR i EFS) – omówienie kryteriów wyboru projektów, terminy, procedura odwoławcza.
 6. Omówienie treści umowy o dofinansowanie dla projektów EFRR i EFS w ramach RPO.
 7. Omówienie treści dokumentu „Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu” dla wybranego konkursu z KPO (PO IR lub PO PW).
 8. Zasady wypełniania wniosku o dofinansowanie – praca z generatorem wniosków dla wybranego konkursu. Wypełnianie „punkt po punkcie” wniosku o dofinansowanie w ramach wybranego konkursu  z KPO (PO IR lub PO PW).
 9. Etapy oceny wniosku o dofinansowanie.
 10. Omówienie treści dokumentu „Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFS RPO.
 11. Nansowanie (dla wybranego konkursu z KPO (PO IR lub PO PW)) – omówienie kryteriów wyboru projektów, terminy, procedura odwoławcza.
 12. Omówienie treści umowy o dofinansowanie dla wybranego konkursu  z KPO (PO IR lub PO PW).
 13. Omówienie treści dokumentu „Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu” dla wybranego konkursu z PO WER.
 14. Zasady wypełniania wniosku o dofinansowanie – praca z generatorem wniosków dla wybranego konkursu. Wypełnianie „punkt po punkcie” wniosku o dofinansowanie w ramach wybranego konkursu  z PO WER.
 15. Etapy oceny wniosku o dofinansowanie (dla wybranego konkursu z PO WER) – omówienie kryteriów wyboru projektów, terminy, procedura odwoławcza.
 16. Omówienie treści umowy o dofinansowanie dla wybranego konkursu z PO WER.

 

Informacje o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu dokumentacji konkursowej.

Czas szkolenia: 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Zajęcia prowadzone w formie wykładu z licznymi elementami dyskusji oraz przykładami z rynku. Pytania od słuchaczy mogę być zadawane podczas całego szkolenia. Prowadzący zamierza wciągnąć słuchaczy w dyskusję, rozważania, opowiadania na temat swojej styczności z problemami powierzchni mierzonych według różnych norm, zasad czy ustaw.

Kwalifikacje: Certyfikat dla każdego uczestnika.

KONTAKT