Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia rozwoju osobistego

Wystąpienia publiczne

Kategoria: Szkolenia rozwoju osobistego

Prezentacje biznesowe, wystąpienia publiczne, wspomaganie wystąpień prezentacjami ekranowymi oraz ich efektywne przygotowywanie – zagadnienia te nie są kwestią szczególnego talentu dostępnego nielicznym, ale zwykłymi umiejętnościami. Umiejętności daje się, jak każde opanować i przećwiczyć.

Uczestnik szkolenia będzie potrafił dostosować sposoby i formy komunikacji do rodzaju wystąpienia, przygotować swoje ciało i głos do przeprowadzenia prezentacji, zbudować pozytywne pierwsze wrażenie, radzić sobie z trudnymi sytuacjami w trakcie wystąpienia, wzbudzić i utrzymać zainteresowanie grupy, skutecznie radzić sobie z tremą i emocjami, przygotować doskonałą prezentację wspomaganą technikami informatycznymi oraz samemu rozwijać swój warsztat dzięki zaprezentowanym ćwiczeniom i technikom.

Program szkolenia:

1. Na czym polega „dobre i skuteczne przemawianie”?
2. Praktyczne ćwiczenia pracy z głosem i ciałem przygotowujące i wspierające siłę przekazu w trakcie przemówienia.
3. Planowanie Prezentacji, analiza celów i wybór strategii.
4. Czas i miejsce prezentacji.
5. Narzędzia prezentacji i wystąpień publicznych.
6. Pierwsze wrażenie, czyli jak zjednać sobie odbiorcę?
7. Nawiązanie kontaktu z grupą.
8. Interpretacja zachowań słuchaczy i dopasowana reakcja.
9. Struktura wystąpienia, stosowane formy przekazu.
10. Zasady i strategie tworzenia prezentacji z użyciem narzędzie typu PowerPoint.
11. Podstawy skutecznej komunikacji z grupą.
12. Budowanie pozytywnych relacji z odbiorcą.
13. Znaczenie komunikacji werbalnej oraz niewerbalnej w poszczególnych fazach wystąpienia/prezentacji.
14. Sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i wyzwaniami.
15. Negatywne emocje i ich wpływ na prezentacje.
16. Indywidualny model prezentacji.
17. Warsztaty – indywidualne wystąpienia i ich analiza.

Informacja o prelegencie
.


Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu wystąpień publicznych.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Interaktywny wykład, prezentacja, indywidualne i grupowe zajęcia warsztatowe, case study, praca z kamerą i analiza wystąpień uczestników szkolenia.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT