Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia prawne

Wzorowy dziekanat- czyli jak prowadzić i archiwizować dokumentację studenta

Kategoria: Szkolenia prawne

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prawidłowego dokumentowania przebiegu toku studiów oraz zasadami tworzenia i przechowywania dokumentacji przez Uczelnię. W ramach szkolenia mogą zostać również omówione problemy wynikające z kontroli Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Szkolenie skierowane jest do pracowników dziekanatów i rektoratów szkół wyższych (recepcjonistek, sekretarek, pracowników administracyjnych) zajmujących się archiwizacją i przechowywaniem dokumentów oraz ewidencją akt studentów.

 

Program szkolenia (do uzgodnienia).


I. PODSTAWY PRAWNE – Wybrane elementy.
1. Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym.
2. Kodeks Postępowania Administracyjnego.
3. Rozporządzenie MNiSW w sprawie dokumentacji przebiegu studiów.
4. Regulaminy studiów – na przykładzie wybranej Uczelni.
5. Obieg dokumentów.
6. Instrukcja kancelaryjna.
II. WZOROWY DZIEKANAT – Jak załatwiać sprawy studenta?
1. Rejestracja pism – dziennik podawczy.
2. Czynności kancelaryjne w trybie KPA.
III. AKTA STUDENTA – Student i jego TECZKA.
1. Podstawowe dokumenty – spis spraw, sygnatura.
2. Decyzje w trybie KPA.
3. Archiwizacja akt studenta.

 

Informacja o prelegencie.


Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu dokumentowania przebiegu toku studiów.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja i dyskusja.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT