Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia prawne

Zabezpieczenia wierzytelności – szkolenie dla banków

Kategoria: Szkolenia prawne

Szkolenie skierowane jest do banków i dotyczy zabezpieczania wierzytelności na potrzeby udzielania kredytów i pożyczek bankowych.

Wszelkie informacje dotyczące naszego szkolenia uzyskają Państwo wysyłając zapytanie na adres e-mail: adept@adept.pl.

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 18 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, warsztaty i dyskusja

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT