Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia rozwoju osobistego

Zaglądanie do umysłów ludzi - Skalowanie Wielowymiarowe Alscal

Kategoria: Szkolenia rozwoju osobistego

Adresatami szkolenia są statystycy, marketingowcy, osoby z branży business intelligence, menadżerowie/wyższa kadra zarządzająca, pracownicy agencji badawczych, prawnicy i biegli sądowi.

Szkolenie ma na celu pokazanie metody oraz sposobu weryfikacji statystycznej rozlokowania obiektów w umysłach ludzi. Ukazane zostaną techniki wnioskowania o tym jak ludzie przechowują w umyśle wizerunek świata zewnętrznego w formie obrazu, dźwięków oraz  psychologicznych znaczeń.

 

Uczestnicy poznają metodę empirycznej weryfikacji rozlokowania elementów rzeczywistości w umyśle ludzkim. Np. dowiedzą się czy piwo papierosy Sobieski mają coś wspólnego z wódką Sobieski  oraz czy można zaprojektować produkt, który będzie mylony z innym produktem o ugruntowanej pozycji na rynku ?  Jak dzięki badaniu empirycznemu można przedstawić dowód w sądzie dotyczący nieuczciwej konkurencji wykorzystującej wizerunek znanej marki.


Ramowy program szkolenia

1. Wprowadzenie.

2. Czym jest znak towarowy ?

3. Jak ludzie kategoryzują informacje/ znaki towarowe ?

4. Motywacja do spostrzegania znaku.

5. Rola podobieństwa w procesie kategoryzowania obiektów.

6. Zniekształcenia w rozpoznawaniu obiektów.

7. Budowa skojarzeniowego indeksu podobieństwa towarów.

8. Budowa percepcyjnego indeksu podobieństwa towarów.

9. Weryfikacja wyników badania - konstrukcja bazy danych i  metoda skalowania wielowymiarowego ALSCAL.

10. Raportowanie wyników badania.

 

 Informacja o prelegencie.


Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu skalowania wielowymiarowego Alscal.

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Forma szkolenia będzie polegać na poznaniu teorii psychologicznych opisujących kontekst spostrzegania znaków towarowych i produktów.  Szkolenie będzie polegało na aktywnej interakcji trener - uczestnicy podczas prowadzenia zajęć praktycznych.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT