Szkolenie zamknięte Kategoria:

Zarządzanie czasem dla pracowników działu księgowości

Szkolenie przeznaczone jest dla Pracowników działów finansowo-księgowych, menedżerów oraz kierowników komórek organizacyjnych.

Celem szkolenia jest poznanie swoich mocnych i słabych stron w zarządzaniu czasem, znalezienie „czasu dla siebie”, organizacja swojego miejsca pracy pod kątem efektywności,  eliminacja „złodziei czasu”.

Ramowy program szkolenia.

1. Świadomość istnienia czasu.

2. Krąg reguł zarządzania czasem.

3. Quo vadis?

4. Planowanie podstawą efektywnego zarządzania sobą w czasie.

5. Praktyczne metody planowania i użytkowania czasu.

6. Delegowanie zadań – co, kiedy, komu i dlaczego?

7. Złodzieje czasu, szkodliwe przyzwyczajenia.

8. Organizacja miejsca pracy  - dokumenty, poczta, telefony, spotkania.

 

Informacja o prelegencie.

Ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu zarządzania czasem.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 6 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, ćwiczenia praktyczne, warsztaty, prezentacje multimedialne.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT