Szkolenie zamknięte Kategoria:

Zarządzanie Kategoriami Zakupowymi i podstawy budowania Strategii Zakupowych

Dwudniowwe szkolenie specjalistyczne  Zarządzanie Kategoriami Zakupowymi wraz z podstawami budowania strategii zakupowych wprowadza w zakres opracowywania strategii i zarządzania kategoriami zakupowymi osoby zaangażowane w procesach zakupowych przedsiębiorstwa. Szkolenie pozwala zdobyć wiedzę niezbędną do strategicznego zarządzania zakupami i wyboru wykonawców w oparciu o cele przedsiębiorstwa.

Kurs oparty jest o wiedzę praktyczną wraz z analizami odpowiednich przypadków i wykorzystywania narzędzi zakupowych jako dźwigni w celu osiągnięcia odpowiednich wyników.

Szkolenie w powyższym zakresie za każdym razem dostosowywane jest do szczegółowych wymagań klienta, a wiedza zdobyta w powyższym zakresie pozwala przynieść znaczące korzyści w postaci obniżenia kosztów zakupu, zmniejszenia ryzyka współpracy z dostawcami, budowania strategii zakupowych, analizy polityki zakupowej i planów zakupowych.

 

Program szkolenia:

 1. Budowanie drzewa kategorii zakupowych.
 2. Analiza i ocena ryzyka współpracy z dostawcami.
 3. Zasada Pareto.
 4. Omówienie poszczególnych kroków w budowaniu strategii zakupowych.
 5. Analiza wartości i ważności współpracy dla obydwu stron.
 6. Wprowadzenie w zakresie stosowania dźwigni zakupowych dla poszczególnych kategorii zakupowych.
 7. Budowanie relacji z dostawcami w zakresie wąskich gardeł i dostawców strategicznych.
 8. Wykorzystywanie narzędzi w praktyce z zakresu min. Macierzy Kraljica i Total Cost of Ownership.
 9.  Wykorzystywanie narzędzi zewnętrznych w tym wywiadowni gospodarczych w procesie analizy Macierzy Kraljica.
 10. System i sposoby oceny dostawców.
 11. Prowadzenie odpowiednich negocjacji zakupowych w zakresie czterech kwart macierzy.
 12. Podstawy budowania strategii zakupowych i strategii zarządzania kategoriami zakupowymi w oparciu o pozyskiwaną w analizie wiedzę.

 

Informacje o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu polityki zakupowej.

 

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Podczas szkolenia uczestnicy prowadzą debaty na temat ich doświadczenia w zakresie poszczególnych kategorii zakupowych wraz z analizą przypadków.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT