Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia otwarte

Zarządzanie logistyczne

Kategoria: Szkolenia otwarte

Szkolenie jest skierowane do managementu/specjalistów ds. logistyki. Celem szkolenia jest m.in. dostarczenie wiedzy praktycznej z zakresu zarządzania logistycznego, omówienie nowoczesnych metod w zarządzaniu logistycznym, przyswojenie podstawowych narzędzi wykorzystywanych w zarządzaniu logistycznym oraz przekazanie uczestnikom umiejętności identyfikowania elementów procesów logistycznych niedodających wartości (no value adding). Przedmiotem szkolenia będą również metody znaczącej poprawy skuteczności, dokładności i produktywności procesów logistycznych ze szczególnym naciskiem na redukcję kosztów i eliminację strat. 

Program szkolenia:


1. Podstawy logistyki.

2. Rola managera/specjalisty ds. logistyki.

3. Zasady dobrej praktyki logistycznej.

4. Tworzenie wartości dodanej w procesach logistycznych.

5. Poprawa relacji z klientem w logistyce.


Informacja o prelegencie.


Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu zarządzania logistycznego.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład – konsultacje, warsztaty, case studies.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT