Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Zarządzanie procesami informowania i komunikowania w jednostce sektora publicznego

Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Szacuje się, że około 65% przypadków spadku wydajności i jakości pracy jest spowodowane napięciami międzyludzkimi, a nie brakiem wiedzy, kompetencji czy motywacji do pracy. Niekontrolowane konflikty są często przyczyną wzrostu kosztów działalności. Celem szkolenia jest przekazanie niezbędnego zakresu wiedzy i umiejętności na temat obowiązków i potrzeb jednostek sektora finansów publicznych dotyczących informowania i komunikowania się z otoczeniem oraz przygotowanie pracowników tych jednostek do opracowania kluczowych elementów oraz wdrożenia systemu zarządzania procesami informowania i komunikowania w swoich jednostkach. Adresatami szkolenia jest kadra kierownicza i kluczowi pracownicy jednostek sektora finansów publicznych odpowiedzialni za zarządzanie jednostką na różnych szczeblach organizacji.

 Program szkolenia.

1. Cele i funkcje informacji oraz komunikacji w systemie zarządzania jednostką administracji publicznej.

2. Obowiązki w zakresie informacji i komunikacji z otoczeniem w świetle prawa.

3. Podstawowe obszary zarządzania informacją i komunikacją w urzędzie.

4. Zarządzanie procesami informowania.

5. Zarządzanie procesami komunikowania i konsultacji społecznych.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu zarządzania procesami informowania i komunikowania.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe – 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Konwersatorium z prezentacją multimedialną oraz z elementami praktycznych warsztatów w grupach roboczych.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT