Szkolenie zamknięte Kategoria:

Zarządzanie produkcją – Action Pack

Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie produkcji: analizy i doskonalenia procesów produkcyjnych, standaryzowania pracy, równoważenia wydajności komórek produkcyjnych, analizy tzw. wąskich gardeł procesów produkcyjnych – dzięki tym umiejętnościom uczestnicy będą mogli nie tylko zwiększyć efektywność kosztową w obszarze produkcyjnym ale również poprawić płynność finansową swoich firm, poprzez obniżenie poziomu zapasów, w tym w szczególności tzw. „produkcji w toku”!

 

Zapoznanie się z nowoczesnymi metodami sterowania produkcją: projektowaniem systemów „visual factory”, wykorzystaniem metod Kanban i MRP, poziomowaniem produkcji, SMED (redukcja czasu przezbrojeń) i TPM (produktywne utrzymanie ruchu) - celem tego modułu jest maksymalizacja wykorzystania istniejącej infrastruktury produkcyjnej, umożliwiająca rzetelną ocenę możliwości produkcyjnych firmy oraz faktycznych potrzeb inwestycyjnych!

 

Wprowadzenie w nowoczesne metody harmonogramowania: metodę liniową oraz metodę harmonogramowania sieciowego CPM/PERT/TOC (oparte o metodę ścieżki krytycznej i łańcucha krytycznego) – wykorzystanie tych metod umożliwia precyzyjne dostosowanie poziomu obciążenia zasobów produkcyjnych firmy (technicznych i osobowych) do wymagań wynikających z tzw. „deadlines”, tj. zafiksowanych, ostatecznych terminów dostaw produkowanych dóbr.

 

Program szkolenia (do uzgodnienia).        

1. Planowanie produkcji:

• Identyfikowanie procesów produkcyjnych,

• Identyfikowanie procesów pomocniczych mających wpływ na planowanie produkcji,

• Budowanie diagramów przepływowych dla procesów produkcyjnych w celu określenie głównych zależności istotnych dla planowania produkcji,

• Znaczenie metody 5S dla planowania produkcji – standaryzacja procesów produkcyjnych,

• Wyrównywanie (levelling) wydajności komórek produkcyjnych,

• Identyfikacja tzw. „wąskich gardeł” wydajności w przedsiębiorstwie,

• Analiza przypadków: Magneti Marelli, Industrie Natuzzi

2. Ćwiczenia w planowaniu produkcji – w oparciu o elementy z rzeczywistości produkcyjnej uczestników (obejmują stosowanie wybranych metod i narzędzi planowania, wraz ze zrozumieniem mechanizmu wdrożenia ich stosowania w kierowanych przez uczestników obszarach produkcyjnych).

3. Sterowanie i kontrola produkcji:

• Metoda wizualnego sterowania i kontroli produkcji – „visual factory”,

• Metoda kart Kanban dla zapewnienia zoptymalizowanego przepływu przez komórki produkcyjne,

• Wykorzystanie systemu MRP (Material Requirements Planning) w sterowaniu produkcją,

• System podwójnego sterowania produkcją: Kanban/MRP

• Równoważenie (balancing) produkcji – optymalizacja wydajności procesów produkcyjnych, eliminacja marnotrawstwa, poprawa efektywności kosztowej,

• Sterowanie procesami towarzyszącymi: metoda redukcji czasu przezbrojenia – SMED,

• Sterowanie procesami towarzyszącymi – metoda w pełni produktywnego utrzymania ruchu TPM, obliczanie współczynnika średniej efektywności maszyn OEE, średniej efektywności zakładu OPE.

4. Warsztaty z budowy systemów sterowania i kontroli produkcji, projektowania obiegu i zawartości informacyjnej kart Kanban, analiza potrzeb informacyjnych dla systemu MRP, ocena możliwości redukcji czasu przezbrojenia maszyn, ocena możliwości wprowadzenia w pełni produktywnego utrzymania ruchu – wszystko w oparciu o elementy z rzeczywistości produkcyjnej uczestników, z wykorzystaniem najbardziej nowoczesnych technik i narzędzi analitycznych, wykorzystywanych w wiodących, globalnych firmach produkcyjnych.

5. Nowoczesne metody harmonogramowania produkcji.

• Harmonogramowanie metodą liniową,

• Budowa harmonogramów metodą sieciową CPM (metoda ścieżki krytycznej)/ PERT/TOC (metoda łańcucha krytycznego),

• Systemy harmonogramowania oparte o tzw. „Master Schedule” – tj. hierarchię harmonogramów.

6. Ćwiczenia w tworzeniu harmonogramów produkcji metodą liniową i sieciową, oraz tworzenie harmonogramów hierarchicznych – w oparciu o elementy z rzeczywistości produkcyjnej uczestników.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu zarzadzania produkcją .

 

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Intensywne warsztaty.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT