Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia otwarte

Zarządzanie projektami- warsztaty

Kategoria: Szkolenia otwarte

 Uczestnicy zdobędą zasób wiedzy w zakresie struktury problemowej zarządzania projektami, a także umiejętności dokonywania podziału zadań w ramach projektu, dostosowywania do nich struktury organizacyjnej, budowania harmonogramów z uwzględnieniem metody ścieżki krytycznej i alokacji zasobów finansowych, materiałowych i personalnych do zadań projektu. Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do managementu średniego i wysokiego szczebla.

 

Program szkolenia:


1. Zapoznanie z ewolucją dziedziny.


2. Zapoznanie ze strukturą problemową każdego projektu.

3. Ocena ryzyka projektu.

4. Zasada ”żelaznego trójkąta” w zarządzaniu projektami.


5. Zasada uniwersalności w zarządzaniu projektami.


6. Case studies.


7. Omówienie użytecznych narzędzi elektronicznych ułatwiających zarządzanie projektami (m.in. MS Project).


8. Omówienie adaptacyjnego modelu zarządzania projektami jako alternatywy lub uzupełnienia modelu tradycyjnego.

 

Informacja o prelegencie.


Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu zarządzania projektami.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, konsultacje, warsztaty, case studies.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT