Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Zarządzanie ryzykiem w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach organizacyjnych

Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Celem szkolenia jest przekazanie niezbędnego zakresu wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania ryzykiem oraz przygotowanie kierowników i kadry zarządzającej urzędów i pozostałych jednostek organizacyjnych gmin, powiatów i województw do opracowania kluczowych elementów oraz wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem jako głównego elementu kontroli zarządczej w swoich jednostkach. Adresatami szkolenia jest kadra kierownicza i kluczowi pracownicy urzędów i pozostałych jednostek organizacyjnych gmin, powiatów oraz województw odpowiedzialni za zarządzanie ryzykiem w swoich jednostkach.

Program szkolenia:

1. Rola zarządzenia ryzykiem w systemie kontroli zarządczej w jednostce samorządu terytorialnego.

2. Standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych.

3. Przykładowe zadania z zakresu zarządzania urzędem jst, które należy objąć systemem zarządzania ryzykiem.

4. Etapy zarządzania ryzykiem w działalności jednostki organizacyjnej jst.

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu zarządzania ryzykiem w jst.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe – 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Konwersatorium z prezentacją multimedialną oraz z elementami praktycznych warsztatów w grupach roboczych.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT