Szkolenie zamknięte Kategoria: Sektor publiczny

Zarządzanie ryzykiem w placówkach oświatowych

Kategoria: Sektor publiczny

Szkolenie przybliży kadrze kierowniczej narzędzia oraz zasady zarządzania ryzykiem w placówkach oświatowych w celu skutecznego i bezproblemowego realizowania postawionych przed placówką zadań. Ponadto celem szkolenia jest wypracowanie metod zapobiegania zagrożeniom oraz wykorzystywania szans, które stoją przed placówką. Uczestnicy pracować będą na gotowej dokumentacji zarządzania ryzykiem, która z powodzeniem może zostać wykorzystana w codziennej pracy. Omówione zostaną zasady oraz wytyczne w zakresie stworzenia i wdrożenia w placówkach polityki zarządzania ryzykiem. Zakres szkolenia jest zgodny z wytycznymi Ministra Finansów w zakresie kontroli zarządczej (w części dotyczącej ryzyka) w jednostkach sektora publicznego.

 

Program szkolenia (do uzgodnienia):


1. Podstawowe aspekty zarządzania ryzykiem.

2. Proces zarządzania ryzykiem.

3. Strategia zarządzania ryzykiem.

4.  Dyskusja na temat ryzyka występującego w reprezentowanych instytucjach.

 

Informacja o prelegencie.


Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu zarządzania ryzykiem.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe – 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, studium przypadku (case study), praca w grupach.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT