Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia otwarte

Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie

Kategoria: Szkolenia otwarte

Celem szkolenia jest przekazanie niezbędnego zakresu wiedzy na temat zarządzania ryzykiem oraz przygotowanie kadry zarządzającej przedsiębiorstwem i kluczowych pracowników do opracowania kluczowych elementów oraz wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem, jako podstawowego elementu zarządzania organizacją. Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej i kluczowych pracowników przedsiębiorstw, którzy są odpowiedzialni za zarządzanie ryzykiem.

 

Program szkolenia:

1. Rola zarządzenia ryzykiem w systemie zarządzania organizacją.

2. Standardy COSO.

3. Identyfikacja obszarów ryzyka w przedsiębiorstwie (warsztaty).

4. Etapy zarządzania ryzykiem w działalności przedsiębiorstwa (warsztaty).

5. Organizacja systemu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu zarządzania ryzykiem.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe – 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Konwersatorium z prezentacją multimedialną oraz z elementami praktycznych warsztatów w grupach roboczych.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT