Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia otwarte

Zarządzanie sytuacją kryzysową

Kategoria: Szkolenia otwarte

Szkolenie dwudniowe skierowane przede wszystkim do każdego PR managera lub właściciela firmy.

Program szkolenia:


Dzień pierwszy:


1. Podstawowe pojęcia z zakresu public relations niezbędne do zarządzania sytuacją kryzysową. 
2. Rodzaje sytuacji kryzysowych.
3. Analiza potencjalnych zagrożeń firmy – jak przeciwdziałać i jak się na nie przygotować?
4. Tworzenie zespołów projektowych – jak dzielić zadania?
5. Elementy Project management w zarządzaniu sytuacją kryzysową.
6. Przykładowe sytuacje kryzysowe – case study.

Dzień drugi:


1. Tworzenie tzw. książki kryzysowej (czyli dokumentu, który umożliwi szybkie reagowanie w czasie kryzysu).
2. Rodzaje strategii komunikacyjnych w sytuacji kryzysowej.
3. Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna. 
4. Znaczenia media relations dla komunikacji w czasie kryzysu – różne typy kontaktów z mediami, w zależności od specyfiki kryzysu.
5. Monitoring mediów.
6. Zbieranie informacji na przyszłość w celu zapobiegania sytuacjom kryzysowym.

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu zarządzania sytuacją kryzysową.

Czas trwania: 
Szkolenie dwudniowe - 14 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, konsultacje, warsztaty, case studies.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT