Szkolenie zamknięte Kategoria:

Zarządzanie szkoleniami

Szkolenie skierowane jest do menadżerów HR,  specjalistów ds. szkoleń,  pracowników działu HR, trenerów wewnętrznych, pracowników odpowiedzialnych za planowanie i organizowanie szkoleń w organizacji. Celem szkolenia jest:     

- prawidłowe określanie celi szkoleniowych,

- dobranie metod  i narzędzi szkoleniowych na podstawie określonych celów,

- dobranie odpowiednich metod i narzędzi  identyfikacji i analizy potrzeb szkoleniowych,

- dobranie odpowiednich metod i narzędzi badań efektywności szkoleń w oparciu o założone cele i charakter szkolenia.

 

Program szkolenia:

1. Etapy cyklu szkoleniowego.

2. Proces uczenia się.

3. Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych.

4. Planowanie i projektowanie szkoleń.

5. Ocena i ewaluacja szkoleń.

6  Podsumowanie.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu zarzą dzania szkoleniami.

 

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe – 16 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Szkolenie ma charakter warsztatowy. W trakcie szkolenia wykorzystywane będą następujące metody pracy: prezentacja, praca w parach, grupach, case study, dyskusje, burza mózgów.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT