Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia otwarte

Zarządzanie wiekiem dla kadry zarządzającej

Kategoria: Szkolenia otwarte

Uczestnicy/czki zyskają wiedzę na temat zależności między zarządzaniem wiekiem a konkurencyjnością firmy, zdobędą umiejętności diagnozowania sytuacji w organizacji z perspektywy zarządzania wiekiem, poznają skuteczne narzędzia zarządzania wiekiem, zdobędą umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej oraz nabędą umiejętności dostrzegania potrzeb i możliwości dojrzałych pracowników.

 

Ramowy program szkolenia:

1. Przemiany demograficzne na rynku pracy - starzenie się społeczeństw.

2. Ponowoczesny rynek pracy.

3. Teoria rozwoju zawodowego D.E. Supera.

4. Cztery generacje pracowników.

5. Zarządzanie wiekiem jako element zarządzania różnorodnością: co to jest zarządzanie wiekiem?

6. Korzyści dla pracodawców i pracowników.

7. Firma przyjazna dojrzałym pracownikom – narzędzia zarządzania wiekiem.

8. Dobre praktyki - zarządzanie wiekiem w Polsce i UE.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu zarządzania wiekiem.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja oraz dyskusja.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT