Szkolenie zamknięte Kategoria:

Zarządzanie zespołem

Cele szkolenia:

 • Poznanie mechanizmów rządzących zachowaniami ludzi w organizacji.
 • Rozwijanie umiejętności pełnienia ról liderskich.
 • Stworzenie atmosfery wzajemnego zaufania.
 • Zwiększanie efektywności porozumiewania się z innymi poprzez rozwijanie uczciwej i otwartej komunikacji.
 • Rozwijanie umiejętności osobistych i interpersonalnych niezbędnych w pracy z ludźmi.
 • Kształcenie postawy otwartej na współpracę.
 • Zwiększanie samoświadomości i inspiracja do dalszego rozwoju własnych zasobów.

 

Program szkolenia:

 

Budowanie autorytetu lidera:

 1. Kompetencje psychospołeczne lidera.
 2. Liderowanie a kierowanie.
 3. Integralność i wiarygodność menadżera

Kluczowe funkcje zarządzania zespołem:

 1. Wzbudzanie zaangażowania.
 2. Delegowanie jako warunek poszerzania odpowiedzialności pracowników.
 3. Rzetelne ocenianie. Zjawiska psychologiczne zachodzące w procesie oceniania.
 4. Dbanie o przepływ informacji w firmie.
 5. Podejmowanie decyzji w grupie i rozumienie zjawisk grupowych.
 6. Umiejętność rozwiązywania konfliktów.
 7. Rozwijanie współpracy zespole.

Style kierowania:

 1. Style pełnienia ról liderskich a charakter zespołu.
 2. Styl przewodzenia lidera a poziom zaangażowania członków zespołu.
 3. Identyfikacja osobistych tendencji do przyjmowania konkretnego stylu przewodzenia.

Budowanie sprawnego zespołu:

 1. Cztery wyróżniki zespołu: interakcja, cel, normy, struktura.
 2. Istota procesu grupowego.
 3. Fazy rozwoju grupy zadaniowej.
 4. Istota i charakterystyka ról grupowych.
 5. Efektywność w sytuacjach grupowych.
 6. Istota współpracy w grupie.
 7. Zaufanie.

Skuteczna komunikacja:

 1. Partnerstwo w komunikacji czyli budowanie relacji: ja jestem OK. – Ty jesteś OK.
 2. Wymiary dyskryminacji. Wdrażanie polityki równego traktowania.
 3. Przeciwdziałanie mobbingowi.

 

 

Informacje o prelegencie:

Ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu zarządzania zespołem.

 

 

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Prezentacje, dyskusja moderowana, ćwiczenia indywidualne, zespołowe, grupowe, symulacje sytuacji zadaniowych, odgrywanie ról, projekcja fragmentu filmu szkoleniowego, testy i kwestionariusze.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT