Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia otwarte

Zarządzanie zmianą

Kategoria: Szkolenia otwarte

Szkolenie przeznaczone jest dla team liderów, menedżerów, kierowników, dyrektorów, prezesów oraz wszystkich, którzy zarządzają ludźmi.

Celem szkolenia jest poznanie prawidłowości rządzących zmianą i zachowaniami ludzkimi podczas zmian. Nauczenie się jak radzić sobie z procesami zmian i z oporem ludzi wobec zmian, jak organizować i przygotowywać zmiany. Uzyskanie dużo wyższej efektywności we wdrażaniu nowości i zmian organizacyjnych, nabycie umiejętności przewidywania trudności i przeciwdziałania im. Umiejętność przeprowadzania zmian w dużo lepszej atmosferze, przy minimum lub bez konfliktów w organizacji.

Ramowy program szkolenia:

1. Skąd się biorą zmiany? – przyczyny, geneza zmian.

2. Czym jest zmiana? – istota zmiany.

3. Jak się przygotować do zmian?

4. Jak to przeżywamy? – psychologia zmiany.

5. Co następuje po kolei? – etapy zmiany.

6. Dlaczego tak trudno? – opór wobec zmian.

7. Jak informować? – komunikacja zmian.

8. Jaka jest moja rola? – zadania menedżera podczas zmiany.

9. Jak łagodzić? – konflikty podczas zmian.

10. Czego unikać? – błędy przy wprowadzaniu zmian.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu zarządzania zmianą.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, studium przypadku, burza mózgów, dyskusja moderowana, wykład interaktywny.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT