Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia otwarte

Zasady równości szans ze względu na płeć w przedsiębiorstwie i na rynku pracy

Kategoria: Szkolenia otwarte

Uczestnicy/czki zyskają wiedzę na temat znaczenia płci społeczno-kulturowej w życiu społecznym, zostaną uwrażliwieni na kwestie płci społeczno-kulturowej w środowisku pracy, nauczą się dostrzegać przejawy nierówności, zdobędą podstawowe umiejętności diagnozowania sytuacji w organizacji z perspektywy zasady równości szans oraz nauczą się opracowywania programów pro-równościowych.

 

Ramowy program szkolenia:

I. Zasada równości szans kobiet i mężczyzn – podstawowe informacje.

1. Gender a sex, stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja;

2. Społeczne, ekonomiczne i osobiste konsekwencje stereotypów i tradycyjnego podziału ról;

3. Równouprawnienie a równość.

II. (Nie)równość szans na rynku pracy i w przedsiębiorstwach.

1. Segregacja na rynku pracy.

2. Nierówności w przedsiębiorstwie: selekcja, rekrutacja, planowanie kariery, awans zawodowy.

3. Work-Life Balance.

4. Polityki równościowe – wdrażanie; przykłady dobrych praktyk.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu zasady róności szans na rynku pracy.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja oraz dyskusja.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT