Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Zasady rozliczania projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w ramach Polityki Spójności

Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Ramowy program szkolenia:

 Dzień I.

1) Wprowadzenie do problematyki zarządzania finansowego i rozliczania projektu europejskiego.

 

2)  Procedura zawierania umów o dofinansowanie.

 

3) Omówienie treści umowy o dofinansowanie projektów w ramach RPO WD na lata 2014 – 2020 i dopuszczalne zmiany w projektach na tym etapie.

 

4) Zasady kwalifikowania wydatków w Nowym Okresie Programowania 2014 – 2020 w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych – jakie koszty mogą podlegać refundacji?

 

5)  Pytania, dyskusja, konsultacje.

 

Dzień II.

 

1)  Omówienie Wniosku o płatność Beneficjenta.

 

2)  Dokumentacja finansowo-księgowa.

 

3) Ćwiczenia warsztatowe na komputerach z wypełnieniem konkretnego wniosku o płatność na podstawie przykładowych dokumentów księgowych przygotowanych przez Trenera. Uzupełnieniem ćwiczenia jest poprawne opisywanie dokumentów księgowych.

 

4) Najczęstsze błędy i nieprawidłowości pojawiające się na etapie rozliczania projektu europejskiego.

 

5)   Korekty finansowe – na co należy uważać?

 

6)   Pytania, dyskusja, konsultacje.

 

Informacje o prelegencie:

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu rozliczania projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

 

Czas szkolenia: 16 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Zajęcia prowadzone w formie wykładu z licznymi elementami dyskusji oraz przykładami z rynku. Pytania od słuchaczy mogę być zadawane podczas całego szkolenia. Prowadzący zamierza wciągnąć słuchaczy w dyskusję, rozważania, opowiadania na temat swojej styczności z problemami powierzchni mierzonych według różnych norm, zasad czy ustaw.

Kwalifikacje: Certyfikat dla każdego uczestnika.

KONTAKT