Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Zatrudnianie i wynagradzanie urzędników sądów oraz prokuratury

Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Adresatami szkolenia są pracownicy kadr i płac oraz księgowi, dyrektorzy generalni i ich zastępcy ds. kadr sądów i prokuratur.

Celem szkolenia jest zapoznanie się z najnowszymi regulacjami prawnymi, w szczególności przepisami ustawy o pracownikach sądów i prokuratury, przedstawienie najważniejszych problemów związanych ze stosowaniem tych przepisów, oraz relacji pomiędzy ustawą pragmatyczną i Kodeksem pracy.

Ramowy program szkolenia:

 

1. Przepisy o zatrudnieniu.

 

2. Kwalifikacje zawodowe i ustalanie płacy.

 

3. Zasady i tryb nawiązywania stosunku pracy.

 

4. Zatrudnianie i wynagradzanie stażystów.

 

5. Wynagradzanie urzędników.

 

6. Niektóre obowiązki i uprawnienia urzędnika sądowego (prokuratury).

 

7. Czas pracy urzędników sądowych (prokuratury).

 

8. Uprawnienia pracownicze związane z rodzicielstwem.

 

9. Tryb rozwiązywania stosunku pracy w zależności od sposobu jego nawiązania.

 

10. Uprawnienia i świadczenia przysługujące zwalnianym pracownikom.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu zatrudniania i wynagradzania urzędników sądów i prokuratury.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 6 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Seminaryjna – wykład, połączony z rozwiązaniem konkretnych kazusów prawnych, odpowiedzi na pytania uczestników.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT