Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia prawne

Zatrudnianie oraz uprawnienia pracownicze nauczycieli akademickich w świetle najnowszych zmian

Kategoria: Szkolenia prawne

Szkolenie jest skierowane do pracownicy kadr i płac uczelni wyższych, kwestorów, księgowych.

Celem szkolenia jest zapoznanie się z najnowszymi regulacjami prawnymi, w szczególności przepisami Prawa o szkolnictwie wyższym, aktów wykonawczych. Analizowanie i rozwiązywanie problemów w stosowaniu prawa.

Ramowy program szkolenia:

1. System aktów prawnych regulujących status szkolnictwa wyższego i jego pracowników.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli akademickich.

3. Kariera naukowa – podstawowe zasady.

4. Dodatkowe zatrudnienie nauczycieli akademickich – ograniczenia i zasady.

5. Czas pracy i urlopy nauczycieli akademickich.

6. Zasady wynagradzania.

7. Zmiany w świadczeniach chorobowych.

8. Rozwiązanie stosunku pracy – umownego i z mianowania.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu zatrudniania i uprawnień nauczycieli akademickich.


Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 6 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Seminaryjna – wykład, połączony z rozwiązaniem konkretnych kazusów prawnych, odpowiedzi na pytania uczestników.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT