Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Zatrudnianie pracowników samorządowych - w świetle zmian ustawy o pracownikach samorządowych oraz Kodeksu pracy

Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Szkolenie jest skierowane do pracowników działów kadr, osób odpowiedzialnych za sprawy personalne w urzędach oraz  jednostkach organizacyjnych zatrudniających pracowników samorządowych, innych osób zainteresowanych zmianami w prawie pracy w zakresie dotyczącym zatrudniania pracowników samorządowych.

Dzięki szkoleniu, uczestnicy szkolenia poszerzą swoją wiedzę o nowe regulacje prawne w zakresie dotyczącym zatrudniania pracowników w jednostkach samorządowych, jak również rozwieją wątpliwości odnośnie zagadnień budzących aktualnie największe wątpliwości interpretacyjne w stosowaniu przepisów prawa pracy – przez co unikną popełniania błędów w przyszłości.

Ramowy program szkolenia:

1. Przepisy regulujące sytuację prawną pracowników samorządowych.

2. Nawiązywanie stosunku pracy.

3. Kształtowanie treści stosunku pracy pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

 4. Rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami samorządowymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę.

5. Czas pracy pracowników samorządowych.

6.  Problemy związane z udzielaniem pracownikom urlopów wypoczynkowych.

 7. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem w kontekście ostatnich zmian w Kodeksie pracy.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu zatrudniania pracowników samorządowych.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 6 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: wykład, prezentacja multimedialna, wspólne omawianie praktycznych przykładów - dyskusje.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT