Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Zawodoznawstwo

Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Szkolenie skierowane jest do pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia  oraz osób zainteresowanych tematyką zawodoznawstwa i ma na celu:

• Doskonalenie warsztatu pracy z zakresu zawodonawstwa,

• Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu zawodoznawstwa przydatnych w przygotowaniu klientów do planowania kariery zawodowej,

• Nabycie umiejętności identyfikowania zawodów ujętych w klasyfikacji zawodów i specjalności,

• Pogłębienie wiedzy z zakresu rynku pracy, kształcenia i poradnictwa całożyciowego, oraz zastosowanie w praktyce wiedzy dotyczącej zawodoznawstwa i zarządzania informacją.     

Ramowy program szkolenia:

1. Istota zawodoznawstwa.

2. Obszary zawodonawstwa.

3. Znaczenie informacji w planowaniu kariery.

4. Planowanie kariery a zawodoznawstwo.

5. Najważniejsze pojęcia związane z zawodoznawstwem.

6. Klasyfikacja zawodów i specjalności.

7. Struktura kodu zawodu i specjalności.

8. Zasady klasyfikowania zawodów.

9. Opisy zawodów.

10. Regulowane zawody i działalności.

11. Praktyczne posługiwanie się Klasyfikacją zawodów i specjalności.

12. Grupowanie zawodów.

13. Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego -obowiązujące zmiany od 01.09.2012r.

14. Rozpoznawanie kwalifikacji zawodowych, standardy kwalifikacji zawodowych, obszary ich wykorzystywania.

15. Charakterystyki zawodów jako źródła informacji zawodowej.

16. Teczka informacji o  zawodzie jako przykład charakterystyki zawodu  na potrzeby poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy.      

17. Nabywanie kwalifikacji i uprawnień zawodowych.

18. Uznawanie kwalifikacji zawodowych w krajach Unii Europejskiej.

19. Ocena kwalifikacji i kompetencji kandydatów.

20. Wpływ pracy zawodowej na styl życia człowieka.

21. Prestiż zawodu jako wyznacznik pozycji w strukturze społecznej.

22. Pomoc pracodawcy - praktyczne aspekty.

23. Charakterystyka kandydatów, czyli jak dokładnie opisać profil stanowiska by dobrać właściwe osoby.

24. Etapy rekrutacji.  

25. Rozwój zawodowy pracodawcy oraz pracowników - narzędzia i techniki pozwalające na dokładne szkolenia jako system motywacyjny w firmie.

Informacja o prelegencie:

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu zawodoznawstwa.

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Zajęcia w niewielkim stopniu oparte będą na wykładzie z prezentacją multimedialną.  W swojej głównej części będą miały charakter ćwiczeń i warsztatów opartych na przykładach zaproponowanych przez trenera lub po wcześniejszym uzgodnieniu, przygotowanych zgodnie z  rzeczywistą  problematyką firmy.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT