Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia rozwoju osobistego

Zdobywanie i utrzymywanie kontaktów

Kategoria: Szkolenia rozwoju osobistego

Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do pracowników działów handlowych, call center itp. Celem szkolenia jest wytrenowanie umiejętności telefonicznego nawiązywania kontaktów z nowymi klientami, umawiania spotkań i rozmów z trudnymi klientami.

Program szkolenia:


1. Zasady wyszukiwania potencjalnych klientów.

2. Wstępne rozpoznanie potrzeb klienta.

3. Schemat rozmowy telefonicznej.

4. Schemat rozmowy z trudnym klientem (np. umówienie spotkania).

5. Podstawowe informacje dotyczące typów osobowości i sposoby postępowania z nimi.

6. Ćwiczenia praktyczne (rozmowa z prelegentem lub pomiędzy uczestnikami szkolenia).

Informacja o prelegencie.


Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu nawiązywania kontaktów z klientami.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja oraz dyskusja.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT