Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Zmiany obowiązujące w sprawie dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego

Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Celem szkolenia jest omówienie zmian w dowodach stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego. Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób zatrudnionych w  działach kadrowo-płacowych oraz biurach rachunkowych.

 

Program szkolenia (do uzgodnienia).

I. Dokumentowanie prawa do zasiłków i ich wysokość.

1. Wypłata zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego (nowe zaświadczenie płatnika ZUS Z-3b),

2. Zmiany w drukach Z-3, Z-3a, ZUS-Z10,

3. Dokumenty do wypłaty zasiłku macierzyńskiego, w tym za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu ojcowskiego (kopia czy oryginał ?),

4. Dowody do wypłaty zasiłku opiekuńczego,

5. Ewidencjonowanie wypłaty zasiłków w dowolnej formie – zmiany.

II. Ustalanie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych.

1. Podstawowe zasady ustalania podstawy świadczeń.

2. Nowa podstawa wymiaru świadczeń.

3. Wpływ zmiany wymiaru etaty na podstawę świadczeń.

4. Uzupełnianie wynagrodzenia uwzględnianego w podstawie wymiaru.

5. Kiedy nie należy uzupełniać wynagrodzenia uwzględnianego w podstawie wymiaru.

6. Pracownik chorujący w pierwszym miesiącu zatrudnienia i posiadający okres wyczekiwania.

7. Wynagrodzenie z tytułu umów cywilnoprawnych a podstawa wymiaru zasiłków.

8. Ustalenie podstawy wymiaru świadczeń gdy z pracownikiem zawarto dodatkowo umowę cywilnoprawną.

9. Wypłata zaległego wynagrodzenia a podstawa wymiaru świadczeń.

10. Rozliczenie wypłaconego wynagrodzenia za chorobę oraz zasiłku chorobowego po uznaniu, że niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy.

III. Zasady wliczania składników wynagrodzenia do podstawy wymiaru świadczeń.

1. Kiedy składniki wynagrodzenia wlicza się do podstawy wymiaru świadczeń.

2. Uwzględnianie w podstawie wymiaru świadczeń składników wynagrodzenia w różnych proporcjach.

3. Składniki wynagrodzenia niewypłacone do momentu sporządzenia listy płac lub wypłacono zaliczkowo.

IV. Wliczanie różnych składników wynagrodzenia do podstawy wymiaru świadczeń.

1. Premia miesięczna.

2. Premia kwartalna.

3. Premia roczna.

4. Dodatki do wynagrodzeń.

5. Nagrody.

V. ŚWIADCZENIA REHABILITACYJNE.

1. Ustalanie prawa.

2. Kiedy należy złożyć wniosek.

3. Obliczenie wysokości świadczenia.

4. Waloryzacja podstawy świadczenia rehabilitacyjnego o wskaźnik.

VI. ZASIŁEK MACIERZYŃSKI.

1. Długość urlopu macierzyńskiego i okres płatności zasiłku.

2. Ustalanie prawa do zasiłku macierzyńskiego.

3. Wypłata zasiłku macierzyńskiego w trakcie urlopu wychowawczego.

4. Obliczanie wysokości zasiłku.

5. Dowody służące do wypłaty zasiłku.

VII. ZASIŁEK OPIEKUŃCZY.

1. Kto może skorzystać z prawa do zasiłku opiekuńczego.

2. Okresy wypłaty zasiłku opiekuńczego.

3. Ustalenie wysokości do zasiłku opiekuńczego.

4. Dowody służące do wypłaty zasiłku.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadziekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu zasiłków z tytułu ubezpieczenia społecznego.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Warsztaty praktyczne.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT