Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia prawne

Zmiany w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym

Kategoria: Szkolenia prawne

W trakcie szkolenia omówione zostaną zmiany w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Adresatami szkolenia są pracownicy administracji publicznej. Szczególnie skierowane jest do pracowników zatrudnionych w publicznych zakładach pracy, np. w MOPS –ach/GOPS –ach, jak i innych jednostkach zajmujących się udzielaniem pomocy - porad osobom potrzebującym, którzy stykają się z zagadnieniami prawnymi związanymi z rozwodem, sytuacją małoletnich dzieci.

 Ramowy program szkolenia:

1. Zmiany orzeczenia w wyroku rozwodowym o władzy rodzicielskiej i kontaktach z dzieckiem – plan wychowawczy.
2. Konstrukcja planu wychowawczego.
3. Pochodzenie dziecka po zmianie przepisów – ustalenie ojcostwa, macierzyństwa.
4. Obowiązek alimentacyjny – możliwość uchylenia się od obowiązku alimentacyjnego.
5. Przestępstwo niełożenia na utrzymania rodziny.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe – 4 godziny zegarowe.

Forma szkolenia: Wykład, dyskusja.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT