Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Zmiany w systemie pomocy dziecku i rodzinie - nowa ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej

Kategoria: Prawne

Szkolenie skierowane jest do pracowników i wolontariuszy instytucji pomocy i integracji społecznej. Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom założeń ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, a w szczególności omówienie wprowadzonych nowymi przepisami instytucji, z którymi na co dzień będzie spotykała się gmina jako organizator wsparcia i pracy z rodziną - m.in. asystenta rodziny oraz rodziny wspierającej.

Ramowy program szkolenia:

 

1. Zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

 

2. Zasady i formy finansowania wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

 

3. Wspieranie rodziny - profilaktyka i praca z rodziną, jako podstawa działań systemowych.

 


 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu systemu pomocy dziecku i rodzinie.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, warsztaty, case studies.

 

 

KONTAKT