Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia rozwoju osobistego

Żyj w zgodzie z sobą i innymi - warsztat asertywności

Kategoria: Szkolenia rozwoju osobistego

Celem szkolenia jest: zapoznanie uczestników z pojęciem asertywności, jej rodzajami, przejawami, prawami asertywnego zachowania i działania, ćwiczenia w rozpoznawaniu zachowań asertywnych, uległych i agresywnych, mapowanie własnych obszarów zachowań asertywnych i nieasertywnych, wzmacnianie poczucia pewności siebie u uczestników i wzrost ich poczucia własnej wartości, rozwój umiejętności równorzędnego (nieuległego i nieagresywnego) wyrażania swoich potrzeb, opinii i uczuć, trening umiejętności asertywnego działania i reagowania w różnych sytuacjach społecznych, jak m.in. konflikt, odmowa, krytyka, itp.. Szkolenie skierowane do osób,które w życiu zawodowym czy prywatnym chciałyby poprawić swoje relacje z ludźmi,traktować swoje mocne strony i rezerwy w kategoriach potencjału rozwojowego oraz skuteczniej radzić sobie w sytuacjach konfliktu czy krytyki.

 

Program szkolenia:

1. Co to jest asertywność?

2. Ja i asertywność.

3. Szanuj samego siebie.

4. Sztuka brania, czyli:
- jak asertywnie przyjmować komplementy?– przydatne techniki i sposoby, ćwiczenia umiejętności ich praktycznego zastosowania,
- jak asertywnie przyjmować dobre rady? - przydatne techniki i sposoby, ćwiczenia umiejętności ich praktycznego zastosowania,
- jak asertywnie radzić sobie z krytyką? - przydatne techniki i sposoby, ćwiczenia umiejętności ich praktycznego zastosowania,
- jak asertywnie wyrażać krytykę? – komunikat typu ”Ja”, informacja zwrotna – ćwiczenia praktyczne,
- jak asertywnie prosić? – model asertywnego wyrażania próśb, ćwiczenia praktyczne,
5. Sztuka odmawiania, czyli:
- psychologiczne aspekty trudności mówienia ”nie”- lęk przed odrzuceniem, utratą sympatii, gniewem, poczuciem winy,
- przedstawienie modelu asertywnej odmowy,
- ćwiczenia umiejętności asertywnej odmowy, zgodnie z przedstawionym algorytmem (scenki, ćwiczenia w parach),
6. Konflikt – asertywne stawianie granic w sytuacjach trudnych:
- konflikt i uczucie złości – prawdy i mity na temat złości, sposoby konstruktywnego radzenia sobie z własną złością i złością innych ludzi,
- czterostopniowy model stopniowania stanowczości – zaprezentowanie i omówienie techniki,
- prezentacja innych sposobów wychodzenia z sytuacji konfliktu - odroczenie, zamiana treści na proces,
- ćwiczenia w stosowaniu przedstawionych algorytmów w trudnych sytuacjach konfliktu.
7. Podsumowanie.
- asertywność – tak, ale czy za wszelką cenę ?– dyskusja, wypracowanie wspólnych konkluzji przez uczestników.

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu asertywności.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja i dyskusja.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT