Szkolenie zamknięte Kategoria:

Zysk poprzez strategię !

Szkolenie jest skierowane do mikro, średnich i małych firm posiadających osoby odpowiedzialne za promocję firmy oraz jej wizerunek rynkowy i ma na celu przygotowanie osób odpowiedzialnych za strategię rynkową i promocję obecności firmy, do ułożenia strategii marketingowej i odnalezienia kluczowych, unikalnych cech produktu w ramach danego przedsiębiorstwa/ produktu/ usługi –  odpowiedniego ich podkreślenia w komunikacji marketingowej. Finalnym celem jest umożliwienie uczestnikom stworzenia unikalnej rynkowo strategii marketingowej dla swojej firmy.

Ramowy program szkolenia.

1. Wprowadzenie do strategicznego postrzegania produktu lub usługi.

2. Analiza obecnej sytuacji marketingowej produktu/usługi dla którego budowana jest strategia.

3. Obecna strategia marketingowa i jej efekty.

4. Analiza strategii stosowanej przez konkurencję.

5. Utworzenie planu działań marketingowych w odniesieniu do konkurencyjnych strategii oraz sezonowości i marżowości produktu/ usługi  oraz jego sprzedaży w różnych okresach roku.

6. Utrzymanie strategii w trakcie możliwych zmian działań taktycznych.
 

Informacja o prelegencie.
 

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem w zakresie promocji i reklamy w Internecie oraz tworzenia stron internetowych zarówno pod kątem technicznym jak i marketingowym.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 10 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Mini wykład, prezentacja PP, praca grupach, praca indywidualna, scenki, analiza przypadków – najczęściej popełniane błędy.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT