Szkolenia z rekrutacji

ABC Kadrowca - od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy
Aktywizacja klientów indywidualnych w ramach Indywidualnych Planów Działań. Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych
Elevator pitch czyli kim jestem i co oferuję
Gender mainstreaming w administracji publicznej i samorządowej
Headhunting
Headhunting i rekrutacja specjalistów w branży IT
Kompetencyjne rozmowy kwalifikacyjne
Lista płac od podstaw
Metodologia przygotowywania opisów stanowisk pracy w służbie cywilnej
Ocena okresowa pracownika jako podstawowy element ZZL
Ochrona danych osobowych w świetle nowelizacji ustawy
Opisy i wartościowanie stanowisk pracy w służbie cywilnej
Perswazja - jak obronić się przed manipulacją
Polityka szkoleniowa w jednostkach administracji publicznej – szkolenia niezbędnym elementem polityki motywacyjnej
Poradnictwo i pomoc psychologiczna dla osób poszukujących pracy
Praktyka zastosowań darmowego pakietu biurowego OpenOffice – szkolenie zaawansowane
Praktyka zastosowań darmowego pakietu biurowego OpenOffice – szkolenie zaawansowane i poszerzone
Prezentacje biznesowe i wystąpienia publiczne
Profesjonalna asystentka i sekretarka
Przedstawiciel handlowy - jak osiągnąć sukces w kontakcie z klientem?
Rekrutacja i selekcja pracowników
Rozmowa kwalifikacyjna – sekrety rekrutujących
Skuteczne motywowanie pracowników
Świadczenia rodzinne
Systemy oceny pracowników
Szkolenie dla użytkowników aplikacji WOPZ
Sztuka prezentacji i budowania profesjonalnego wizerunku
Techniki aktywnego poruszania się po rynku pracy oraz pisania CV
Trening kompetencji w zakresie gender dla pracownic/ków socjalnych
Umowy bezosobowe w działalności gospodarczej - regulacje prawne dot. umów zlecenia, o dzieło i innych
Wzorowy dziekanat- czyli jak prowadzić i archiwizować dokumentację studenta
Zadania i kompetencje jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań edukacyjnych
Zasady równości szans ze względu na płeć w przedsiębiorstwie i na rynku pracy
Zawodoznawstwo
KONTAKT