Szkolenia z rekrutacji

ABC Kadrowca - od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy
Aktywizacja klientów indywidualnych w ramach Indywidualnych Planów Działań. Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych
Elevator pitch czyli kim jestem i co oferuję
Gender mainstreaming w administracji publicznej i samorządowej
Headhunting
Headhunting i rekrutacja specjalistów w branży IT
Kompetencyjne rozmowy kwalifikacyjne
Lista płac od podstaw
Metodologia przygotowywania opisów stanowisk pracy w służbie cywilnej
Ocena okresowa pracownika jako podstawowy element ZZL
Ochrona danych osobowych w świetle nowelizacji ustawy
Opisy i wartościowanie stanowisk pracy w służbie cywilnej
Perswazja - jak obronić się przed manipulacją
Polityka szkoleniowa w jednostkach administracji publicznej – szkolenia niezbędnym elementem polityki motywacyjnej
Poradnictwo i pomoc psychologiczna dla osób poszukujących pracy
Praktyka zastosowań darmowego pakietu biurowego OpenOffice – szkolenie zaawansowane
Praktyka zastosowań darmowego pakietu biurowego OpenOffice – szkolenie zaawansowane i poszerzone
Prezentacje biznesowe i wystąpienia publiczne
Profesjonalna asystentka i sekretarka
Przedstawiciel handlowy - jak osiągnąć sukces w kontakcie z klientem?
Rekrutacja i selekcja pracowników
Rozmowa kwalifikacyjna – sekrety rekrutujących
Skuteczne motywowanie pracowników
Świadczenia rodzinne
Systemy oceny pracowników
Szkolenie dla użytkowników aplikacji WOPZ
Sztuka prezentacji i budowania profesjonalnego wizerunku
Techniki aktywnego poruszania się po rynku pracy oraz pisania CV
Trening kompetencji w zakresie gender dla pracownic/ków socjalnych
Umowy bezosobowe w działalności gospodarczej - regulacje prawne dot. umów zlecenia, o dzieło i innych
Wzorowy dziekanat- czyli jak prowadzić i archiwizować dokumentację studenta
Zadania i kompetencje jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań edukacyjnych
Zasady równości szans ze względu na płeć w przedsiębiorstwie i na rynku pracy
Zawodoznawstwo

Szkolenie z rekrutacji pracowników – nowe wyzwania

W obszarze rekrutacji można ostatnio zaobserwować dość ciekawy i niepokojący trend. Otóż, to pracodawca musi solidnie przygotować się do procesu rekrutacji by sprostać wielu pułapkom zastawionym przez kandydata – przyszłego pracownika. Musi wykazać się wiedzą i wieloma umiejętnościami, nie tylko z zakresu „dobrej rekrutacji”, ale i z zakresu podstaw psychologii, aby wręcz „wyczuć” sposoby manipulacji stosowane przez kandydatów i odpowiednio uchronić się przed nimi.

Aby sprostać tym oczekiwaniom szkolenie z rekrutacji oparte jest na przekazaniu wiedzy o skutecznych technikach rekrutacji wykorzystywanych m.in. w największych firmach rekrutacyjnych. To też szkolenie, które pozwala poprawić swoją efektywność i warsztat pracy nie tylko w procesie rekrutacji, ale przy wykorzystaniu narzędzi do prawidłowego sporządzenia oferty pracy, przygotowania dobrego opisu stanowiska pracy jako podstawy do stworzenia profilu idealnego kandydata na dane stanowisko.

Szkolenia z rekrutacji - korzyści dla obu stron

Szkolenia z zakresu rekrutacji adresowanie są przede wszystkim do pracowników działu HR oraz innych działów, zajmujących się rekrutacją, selekcją i doborem pracowników, do osób które w swojej pracy chcą wykorzystywać nowoczesne techniki rekrutacji oraz fachowo oceniać ich wyniki, a przede wszystkim do tych, którzy stawiają na własny rozwój umiejętności z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

Doświadczona kadra rekrutująca nowych pracowników, to fundament działania firmy, dlatego też w trakcie interaktywnych zajęć uczestnicy będą mieli okazję zmierzyć się z praktycznym wykorzystaniem zdobytej wiedzy w zakresie procesów nowoczesnej rekrutacji oraz stosowania efektywnych form doboru i selekcji pracowników.

Szkolenie z rekrutacji - a wizerunek firmy

Profesjonalna i dobrze przeprowadzona rekrutacja wpływa na wizerunek całej firmy. Informacja o tym, że proces ten przebiega profesjonalnie i trafiamy w dobrze dopasowany profil pracownika, zgodny z oczekiwaniami pracodawcy, szybko się rozchodzą. Dzięki temu będziemy postrzegani jako firma, która dba o swoich pracowników już od samego początku, kiedy są jeszcze tylko kandydatami na dane stanowisko.

Z kolei warto wiedzieć, że przyszły pracownik lubi czuć się „zaopiekowany”, a w przypadku niektórych firm często ten fakt jest pomijany. Rzadko zdarza się, że przesyłane CV pozostające w bazie firmy są przetwarzane na nowo i to firma nawiązując kontakt z kandydatem proponuje idealnie dopasowaną pracę. W takim schemacie przyszły pracownik od samego początku jest chętny do podjęcia zatrudnienia i dobrze zmotywowany do pracy.

Nieprawidłowo przeprowadzona rekrutacja to strata naszego czasu i pieniędzy firmy. Pamiętajmy o tym w momencie, kiedy pracodawca wymaga od nas zatrudnienia „właściwego” pracownika. W tym wypadku ważny jest dobry wybór szkolenia z zakresu rekrutacji.

KONTAKT