Szkolenia dla przedstawicieli handlowych

Aktywna sprzedaż w codziennej praktyce dla nie sprzedawców
Analiza i zarządzanie ryzykiem w transakcjach międzynarodowych
Analiza transakcyjna w komunikacji i zarządzaniu
Autoprezentacja
Bezpieczne informacje - źródłem sukcesu
Biznes i finanse w MS Excel
CRM dla handlowca
Dziennikarstwo internetowe
E-mail marketing
Elevator pitch czyli kim jestem i co oferuję
Emisja głosu – techniki wokalne dla osób intensywnie wykorzystujących głos w pracy zawodowej
Etykieta w biznesie
Faktury VAT – kompendium wiedzy o fakturowaniu
Jak radzić sobie ze stresem
Komunikacja interpersonalna z osobami w starszym wieku – warsztaty praktyczne
Komunikacja interpersonalna – progi i bariery
Kontrinwigilacja i kontrobserwacja w działaniach ochronnych VIP
Kreatywne rozwiązywanie problemów - metody i techniki przydatne w zagadnieniach biznesowych
Marketing w pigułce
Międzynarodowe zwyczaje, uzanse i reguły handlowe
Neuromarketing spotów TV oraz umiejętności handlowe
NLP w biznesie
Obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych
Obsługa oprogramowania
Ochrona danych osobowych w świetle nowelizacji ustawy
Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa
Optymalne i skuteczne metody pracy z arkuszem kalkulacyjnym
Perswazja - jak obronić się przed manipulacją
Planowanie mediów
Pokaż język konkurencji – profesjonalne warsztaty copywritingu
Pomiar efektywności działań promocyjnych i reklamowych
Pozycjonowanie SEO + program do pozycjonowania
Praca przedstawiciela aptecznego cz. 1
Praca przedstawiciela aptecznego cz. 2
Praca przedstawiciela aptecznego cz. 3
Praca przedstawiciela medycznego cz. 1
Praca przedstawiciela medycznego cz. 2
Praca z trudnym interesantem
Praktyka zastosowań darmowego pakietu biurowego OpenOffice – szkolenie podstawowe
Prawne aspekty zawierania umów w obrocie gospodarczym
Prawo pracy na liście płac
Prezentacje biznesowe i wystąpienia publiczne
Profesjonalna obsługa klienta
Prospecting :Sposoby pozyskiwania klientów
Przestępstwa gospodarcze
Public Affairs – czyli jak prezentować firmę w relacjach z władzami i ośrodkami opiniotwórczymi?
Public Relations/Media Relations w instytucji publicznej i samorządzie
Redagowanie pism w postępowaniu administracyjnym – warsztaty praktyczne
Reklama
Senior to też klient
Skuteczna promocja w Internecie
Skuteczne negocjacje
Social Media
Sporządzanie pism procesowych do sądów i urzędów
Szkolenie AdWords
Szkolenie produktowe
Sztuka autoprezentacji dla handlowców
Sztuka efektywnej sprzedaży
Sztuka prezentacji i budowania profesjonalnego wizerunku
Tajniki skutecznego ofertowania - Pozyskaj klienta kompetencjami i dopasowaniem propozycji
Techniki emisji głosu
Tekst w sieci - szkolenie z zakresu pisania treści na użytek Internetu
Trening kreatywności
Tworzenie serwisów internetowych
Umiejętności handlowe
Umowy bezosobowe w działalności gospodarczej - regulacje prawne dot. umów zlecenia, o dzieło i innych
Web marketing – profesjonalne warsztaty SEO Copywriting
Wejść na złotą ścieżkę - czyli warsztat dramowy rozwijający asertywność
Windykacja handlowa – Czyli Jak skutecznie rozmawiać z dłużnikiem odzyskiwanie należności za pośrednictwem elektronicznego postępowania upominawczego
Windykacja wierzytelności powstałych z tytułu wynajmu lokali komercyjnych
Współpraca z agencją reklamową
Wystąpienia publiczne
Wywieranie wpływu w negocjacjach handlowych
Zaawansowane praktyczne zastosowania tabel przestawnych w kompleksowej analizie danych
Zarządzanie czasem zawodowym i prywatnym
Zarządzanie inteligencją emocjonalną
Zarządzanie Kategoriami Zakupowymi i podstawy budowania Strategii Zakupowych
Zarządzanie procesami informowania i komunikowania w jednostce sektora publicznego
Zarządzanie reklamą
Zasady równości szans ze względu na płeć w przedsiębiorstwie i na rynku pracy
Zdobywanie i utrzymywanie kontaktów
KONTAKT