Szkolenia z zarządzania zespołem

Analiza transakcyjna w komunikacji i zarządzaniu
Autoprezentacja
Brainstorming i techniki efektywnego prowadzenia spotkań
Budowanie zaufania, współpracy i długofalowych relacji w zespołach
Budowanie zespołu i atmosfery sprzyjającej nauce
Budowanie zespołu i zarządzanie poprzez cele
Budowanie zespołu, efektywna współpraca i komunikacja w zespole
CRM dla kadry zarządzającej
Cybernetyka przywództwa
Część oświatowa subwencji ogólnej jako część dochodu jednostki samorządu terytorialnego
E-mail marketing
Etykieta w biznesie
Jak radzić sobie ze stresem
Komunikacja interpersonalna z osobami w starszym wieku – warsztaty praktyczne
Komunikacja interpersonalna – progi i bariery
Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych
Kreatywne rozwiązywanie problemów - metody i techniki przydatne w zagadnieniach biznesowych
Lean Manufacturing
Lojalność pracownicza czyli jak zatrzymać najlepszych w firmie
Marketing w pigułce
Metodologia przygotowywania opisów stanowisk pracy w służbie cywilnej
Międzynarodowe zwyczaje, uzanse i reguły handlowe
Mind Mapping
Motywowanie do nauki i praca z opornym uczniem
MS Project w zarządzaniu projektami
Narzędzia budowania autorytetu szefa
Nieprawidłowości w zamówieniach publicznych w przypadku realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł europejskich
NLP w biznesie
Nowa Instrukcja Kancelaryjna
Nowa Instrukcja Kancelaryjna i nowe zasady archiwizacji dokumentacji
Nowa ustawa o ochronie informacji niejawnych – nowe wyzwania dla urzędów
Obsługa oprogramowania
Ochrona danych osobowych w podmiotach prawa oświatowego
Od motywacji zewnętrznej do motywacji wewnętrznej
Perswazja - jak obronić się przed manipulacją
Podstawy prowadzenia szkoleń – warsztaty trenerskie
Pokaż język konkurencji – profesjonalne warsztaty copywritingu
Praca z trudnym interesantem
Prawo autorskie i prawa pokrewne
Prawo pracy dla menedżerów
Programy trenerskie: Train the trainer
Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
Przedsiębiorczość od A do Z.
Reklama
Skuteczne motywowanie pracowników
Sztuka prezentacji i budowania profesjonalnego wizerunku
Team management training
Techniki emisji głosu
Techniki i strategie skutecznej perswazji i wywierania wpływu
Tekst w sieci - szkolenie z zakresu pisania treści na użytek Internetu
Trening kompetencji menedżerskich
Trening kreatywności
Tworzenie biznesplanu
Tworzenie procedur
Web marketing – profesjonalne warsztaty SEO Copywriting
Wejść na złotą ścieżkę - czyli warsztat dramowy rozwijający asertywność
Wizerunek członka załogi
Wypalenie zawodowe- objawy, zagrożenia i profilaktyka
Zarządzanie czasem zawodowym i prywatnym
Zarządzanie dostosowane do pracownika
Zarządzanie logistyczne
Zarządzanie personelem
Zarządzanie potencjałem osobistym i zawodowym
Zarządzanie procesami informowania i komunikowania w jednostce sektora publicznego
Zarządzanie reklamą
Zarządzanie sytuacją kryzysową
Zarządzanie wiekiem dla kadry zarządzającej
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie zespołem
Zarządzanie zmianą
Zengranina czyli prosta i kreatywna metoda odstresowania i wyrażania siebie

Szkolenie z zarządzania zespołem dla firm

W znacznej części przedsiębiorstw mamy do czynienia z pracą w zespole. Nawet freelancerzy na jednoosobowej działalności gospodarczej regularnie kontaktują się ze swoimi klientami i muszą znać podstawowe zachowania. Szkolenie z zarządzania zespołem przede wszystkim dedykujemy wszystkim tym, którzy znaczną część swojej pracy spędzają w grupie. Nie trzeba wcale być na szczycie piramidy firmowej, aby wyciągnąć dużo ciekawych informacji potrzebnych do funkcjonowania. W średnich przedsiębiorstwach znajdziemy dużą liczbę zespołów, które mają swoich liderów. Nie trzeba tutaj wspominać o globalnych korporacjach z dużą liczbą filii rozsianych po całym świecie. Szkolenie z zarządzania zespołem świetnie sprawdzi się zarówno dla liderów stojących na czele globalnej korporacji, jak również menedżerów kilkuosobowych grup zajmujących się marketingiem lub finansami.

Szkolenie - zarządzanie zespołem i wiele więcej!

Jeżeli chcesz stać się liderem z prawdziwego zdarzenia w przestrzeni biznesowej, nie wystarczy jedno szkolenie. Zarządzanie zespołem składa się z wielu zmiennych, nad którymi powinniśmy panować. Każdy lider musi nie tylko zapanować nad teraźniejszością, ale także planować przyszłość i nie popełniać błędów z przeszłości. Z tego powodu właśnie pokazujemy sposoby na tworzenie odpowiednich map myśli. Na czym one polegają? Przede wszystkim ma to na celu graficzne przedstawienie celów firmowych. Nie ma żadnej zasady odnośnie tematyki - wszystko zależy od Twoich potrzeb oraz inwencji twórczej. Warto również zwrócić uwagę na inne aspekty, które obejmuje szkolenie. Zarządzanie zespołem to wejście w centrum miksu osobowości oraz talentów. Nauczymy Cię sposobów na wyciśnięcie maksymalnego potencjału ze swoich podopiecznych.

Kurs zarządzania zespołem w każdych warunkach

Oczywiście kurs zarządzania zespołem cechuje się bardzo duża dynamiką i zmiennością pod kątem tematyki. Każda grupa ludzi cechuje się zupełnie innymi aspektami i doświadczeniami, czasami trzeba mierzyć się z osobami o zbyt dużej pewności siebie czy innych cechach uniemożliwiających właściwą pracę w grupie. Nie można również zapominać o możliwej pracy zdalnej, która staje się niejako codziennością i trzeba sobie z nią radzić. Kurs zarządzania zespołem także przewiduje przygotowanie pod funkcjonowanie w przestrzeni online. Niemniej szkolenia przeprowadzamy w formie stacjonarnej, co bardzo cieszy osoby spędzające dużo czasu przed komputerem na co dzień.

KONTAKT