Szkolenia marketingowe

Akademia Public Relations - Media Relations
Analiza danych marketingowych z IBM SPSS Statistics
Analiza danych z IBM SPSS Statistics (opcjonalnie z Mini Tabem lub Excelem)
Analiza transakcyjna w komunikacji i zarządzaniu
ATL, BTL – skuteczne planowanie działań reklamowych
Badania marketingowe jako wsparcie zarządzania organizacją
Biznes i finanse w MS Excel
Budowanie kwestionariuszy - Cechy skal pomiarowych
Copywriting dla kandydatów do parlamentu, rad miejskich, związków zawodowych
CRM dla handlowca
Dialog i partnerstwo warunkiem rozwoju - współpraca samorządów lokalnych z organizacjami pozarządowymi
Dziennikarstwo internetowe
E-mail marketing dla profesjonalistów i właścicieli firm
Etykieta w biznesie
Google Analytics
Internetowa kampania reklamowa przy minimalnym koszcie i maksymalnym efekcie!
Komunikacja marketingowa na rynku B2B
Kreatywne rozwiązywanie problemów - metody i techniki przydatne w zagadnieniach biznesowych
Marketing dla farmaceutów
Marketing i obsługa klienta w placówce medczynej
Marketing i PR w Internecie
Marketing i sprzedaż usług hotelowych
Marketing internetowy w biznesie
Marketing partyzancki, czyli jak małym kosztem ”wedrzeć” się w umysł klienta
Marketing polityczny - Jak wygrać wybory samorządowe ?
Marketing polityczny i Media Relations – czyli jak wygrać wybory parlamentarne?
Marketing usług medycznych
Marketing w pigułce
Marketing w sektorze publicznym
Marketingowy mistrz zaspokajania potrzeb
Media rodzaje, dostawa, opomiarowanie, rozliczanie
Mediacja – jako pozasądowy sposób rozwiązywania sporu
Międzynarodowe zwyczaje, uzanse i reguły handlowe
Moderowanie
MS Project w zarządzaniu projektami
Neuromarketing spotów TV oraz umiejętności handlowe
NLP w biznesie
Obsługa oprogramowania
Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa
Perswazja - jak obronić się przed manipulacją
Pisarz czy copywriter - jak zacząć zarabiać na słowie pisanym
Planowanie mediów
Podnoszenie atrakcyjności świadczonych usług turystycznych, w tym także dla rozpoczynających działalność w turystyce.
Pokaż język konkurencji – profesjonalne warsztaty copywritingu
Polityka bezpieczeństwa informacji w szkołach i placówkach oświatowych po nowelizacji (SIO) ustawy o systemie informacji oświatowej
Pomiar efektywności działań promocyjnych i reklamowych
Pozycjonowanie SEO + program do pozycjonowania
Praca z trudnym interesantem
Praktyczne zasady udzielania zamówień publicznych w zakresie reklamy i promocji
Prawo prasowe
Psychologia reklamy i zachowań konsumenckich
Public Affairs – czyli jak prezentować firmę w relacjach z władzami i ośrodkami opiniotwórczymi?
Public relations
Public Relations/Media Relations w instytucji publicznej i samorządzie
Skuteczna promocja w Internecie
Skuteczna sprzedaż z elementami telemarketingu - warsztaty praktyczne
Skuteczny PR dla zaawansowanych. Warsztaty z kamerą.
Social Media
Social Media, czyli sposób na dobry marketing w społecznościach.
Szkolenie AdWords
Szkolenie kwaterodawców jako dostawców usług eko - turystycznych z zakresu promocji walorów przyrodniczych i kulturowych regionu
Sztuka autoprezentacji dla handlowców
Sztuka efektywnej sprzedaży
Techniki emisji głosu
Tekst w sieci - szkolenie z zakresu pisania treści na użytek Internetu
Trening medialny, czyli jak dobrze wypowiadać się publicznie
Treść, która sprzeda wszystko – Liczy się każde słowo
Tworzenie biznesplanu
Tworzenie serwisów internetowych
Warsztat PR managera – media relations.
Warunki Kontraktowe FIDIC
Web marketing – profesjonalne warsztaty SEO Copywriting
Wejść na złotą ścieżkę - czyli warsztat dramowy rozwijający asertywność
Współpraca z agencją reklamową
Zaawansowane praktyczne zastosowania tabel przestawnych w kompleksowej analizie danych
Zaglądanie do umysłów ludzi - Skalowanie Wielowymiarowe Alscal
Zarządzanie czasem zawodowym i prywatnym
Zarządzanie procesami informowania i komunikowania w jednostce sektora publicznego
Zarządzanie reklamą
Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
Zysk poprzez strategię !
KONTAKT